Birželio 10-14 Lietuvoje lankosi Arkivyskupas Jorge Carlos Patron Wong.
Arkiv. Jorge Carlos Patron Wong yra Dvasininkų kongregacijos sekretorius seminarijų reikalams. Lankėsi Vilniaus ir Kauno bei Telšių kunigų seminarijose, o birželio 12 dienos popietę aplankė ir Kryžių kalną bei Pranciškonų vienuolyną Kryžių kalno artumoje. Nepaprastai gilų įspūdį padarė apsilankymas Kryžių kalne.

thumbnail[1]

Daugiau apie Dvasininkų kongregacijos sekretoriaus arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong vizitą Lietuvoje https://lvk.lcn.lt