Mons. Vytautas Kadys atleistas iš Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijų administratoriaus pareigų, paliekant ankstesnes Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigas.
Kun. Tomas Kedušis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijų klebonu, paliekant VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kapeliono pareigas.
Kun. Raimundas Šnapštys atleistas iš Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru bei Šiaulių tardymo izoliatoriaus kapelionu.
Mons. Aurelijus Žukauskas atleistas iš Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaro ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus kapeliono pareigų ir paskirtas Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos vikaru.