1Šiaulių šv. apašt.  Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centro projektas ,,Vilties spindulys“ 2017 m. balandžio – spalio mėn. vykdo kursus tėvams ,,P o z i t y v i   t ė v y s t ė“ ir paskaitų ciklą „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad jie kalbėtų“, praktiniai užsiėmimai ir refleksija „Socialinių įgūdžių ugdymo programa“, kuriuos, pagal  Nevyriausybinių organizacijų  projektų finansavimo  konkursą,  antrus metus iš eilės finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.

2

Projekte dalyvauja 14 dalyvių, norinčių pasisemti naujų žinių apie vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, tėvai, ieškantys naujų būdų kaip pagerinti santykius su savo vaikais, kaip ugdyti geriausias vaiko savybes, kaip spręsti kylančius sunkumus, pasidalinti gerąja patirtimi bei įgyti praktinių pozityvios tėvystės įgūdžių. Socialinių įgūdžių programos metu tėvai bus skatinami labiau pasitikėti savimi, tobulinti komunikacinius gebėjimus. Bus ugdomos vertybinės nuostatos, savęs pažinimas bei  jų svarba žmogaus gyvenime, atskleidžiant ne vien problemas, bet skatinant ieškoti konstruktyvių  sprendimo būdų per praktines užduotis.

3

4

5