Kovo 11 d. 11 val. šv. Mišias Šiaulių Katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Pamoksle ganytojas, kalbėdamas apie nepriklausomybės atkūrimą, kvietė:

Nekaltinti, neteisti ir nesmerkti. Nesigręžioti atgal, nekaltinti dėl praeities, vietoj to – kurti naują, laisvą Lietuvą.

Laiminančiu žvilgsniu žvelgti į bendradarbius, mokslo ir studijų draugus, seimo narius; lydėti juos malda.

Atkurti Dievo paveikslą savyje.

Šiaulių katedros klebonas kun. Egidijus Venckus pabrėžė, jog susirinkimas į Dievo šventovę leido visiems pasijusti viena šeima: ne individualiu „aš“, bet „mes“ – Lietuva.
Po šv. Mišių pirmos pagarbiai išneštios vėliavos, paskui jas iškilminga eisena eita į Prisikėlimo aikštę, kur vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas.

Kovo 11-oji, 2016, Šiauliai

Kovo 11-oji, 2016, Šiauliai

Kovo 11-oji, 2016, Šiauliai

Kovo 11-oji, 2016, Šiauliai

Kovo 11-oji, 2016, Šiauliai

Kovo 11-oji, 2016, Šiauliai

Kovo 11-oji, 2016, Šiauliai