Maldų už krikščionių vienybę savaitę Šiaulių vyskupija pradėjo renginiu „Aš tavo širdyje“. Dvylika valandų trukusį šlovinimą organizavo Šiaulių miesto ekumeninė dvasininkų ir pasauliečių maldos ir veiklos grupė, kuriai priklauso katalikų, laisvųjų krikščionių, metodistų, „Tiesos žodžio“, stačiatikių  bažnyčių dvasininkai ir Veikliųjų žmonių bendrijos vadovas. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio siūlymu, renginiui duris svetingai atvėrė Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras. Kitą dieną – Sekmadienį – Ekumeninės pamaldos vyko Šiaulių metodistų bažnyčioje.

Sausio 19 d., šeštadienį, Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Viešpatį giesmėmis šlovino 10 grupių, beveik 200 tikinčiųjų iš katalikų, metodistų, „Tiesos žodžio“, Laisvųjų krikščionių, „Ekklesia“, stačiatikių bažnyčių.
Į krikščionių vienybės šventę įsijungė ir apie puse visų dalyvavusiųjų sudarė Šiaulių Katedros, Šiaulių Šv. Jurgio, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų), Šv. Juozapo Darbininko (Rėkyvos) bažnyčių dvasininkai ir tikintieji. Užregistruoti dalyviai iš Kairių, Poliakėlės, net Panevėžio ir Kupiškio. Renginio eigą bei tvarką prižiūrėjo 24 savanoriai. Prasidėjęs 9 val. ryto, šlovinimas tęsėsi iki 21 val. vakaro.
Renginio metu visas dėmesys skirtas Jėzui, todėl šlovintojai buvo atsisukę ne į žmones, o į ant sienos pakabintą kryžių. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ragino melstis, kad visi būtų viena Kristuje.

Ekumeninis šlov 038

Maldų už krikščionių vienybę savaitės renginys Šiaulių vyskupijoje pavadintas „Aš tavo širdyje“. Pavadinimas kilo Metodistų pastoriui Andrus papasakojus apie misijas „Hantų“ gentyse. Hantų kalboje nėra žodžių „myliu“, „meilė“. Norėdami pasakyti, kad myli, sako: „tu mano širdyje“, o kai nori pasakyti, kad yra mylimas, sako: „aš tavo širdyje“. Renginio organizatoriai, pavadinimu „Aš tavo širdyje“, norėjo pasakyti: „tu mane myli, o Dieve“, „tu mane myli, broli, sese“.
Šlovinimo dienos idėja – Nuo aušros iki sutemos, nuo saulėtekio iki saulėlydžio stoti Dievo akivaizdoje ir jam kalbėti (melstis), giedoti, šlovinti ir maldos/šlovinimo sargyboje keistis kas valandą įvairių denominacijų ir bažnyčių šlovintojams.
Viešpatį šlovino ir konkrečios denominacijos ar bažnyčios neatstovaujančios grupės: G. Razgaus suburta ekumeninė šlovinimo komanda, Rasa Kauneckaitė su grupe „Sacro“, Veikliųjų žmonių bendrija, Rolandos Kalakauskienės vadovaujamas sakralinis ansamblis „Cecilija“.

Ekumeninis šlov 063

Po paskutinės šlovinimo giesmės Šiaulių vyskupas ir visų denominacijų dvasininkai buvo pakviesti į koplyčią bendrai maldai. Svarstyta, kaip elgsis Dievo tauta, likusi be vedančiųjų. Išsivaikščios? Eis ieškoti? Po kurį laiką trukusios tylos suskambo „Aleliuja“ giesmė, pakvietusi dvasininkus grįžti į salę.
Paskatinti Šiaulių vyskupo, visi susikibo rankomis paskutinei giesmei.

Šlovinimas, Maldų už krikščionių vienybę savaitė 2019

Šlovinimas, Maldų už krikščionių vienybę savaitė 2019

Daugiau nuotraukų…