Kovo 26 d. Šiluvoje vyko Marijos legiono susikaupimo diena, kurią vedė Šiaulių vyskupijos švč. Mergelės Marijos legiono Nekaltai Pradėtosios kurijos prezidiumų dvasios vado padėjėjas kun. Darius Marcinkevičius.

Šv. Mišias už legiono narius aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namų koplytėlė buvo pilna, dalyvavo apie 60 žmonių. Konferencijose kalbėta apie švč. Mergelės Marijos vaidmenį žmogaus kelyje ir konkrečiai Gavėnios laike; apie tai, kaip rasti laiko maldai gavėnios laikotarpyje. Plėtota mintis apie tai, jog Marija rodo į Jėzų, kalbėta apie tai, kaip eiti per Mariją į Jėzaus širdį. Svarbu ieškoti Jėzaus ir susitikti Jėzų. Nutolusiems nuo Bažnyčios žmonėms reikia kalbėti ne apie Marijos legioną, o apie Jėzų, – tokiomis mintimis dalijosi kun. Darius Marcinkevičius.

Po kalbos apie atgailos sakramento prasmę Gavėnios laikotarpiu, kun. Darius ir Šakynos klebonas kun. Stanislovas klausėsi išpažinčių. 15 val. prisijungta prie Šiluvos parapijiečių, bazilikoje kalbančių Gailestingumo vainikėlį.

1

2

3

4

5

6

 

7