56298392_1074913689369642_5015011167240716288_nPraėjusį savaitgalį, balandžio 5-7 d., moksleiviai iš Šiaulių vyskupijos dalyvavo Kaišiadoryse vykusiame Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalyje „Kiek nedegu, tiek negyvenu“.
Dalyviai klausėsi pranešimų įvairiomis temomis („Idėja – šventumas. Misija – neįmanoma?“, „Degti kaip laužas ar degti kaip raketa?“, „Ateitininkų ir skautų istorijos sąsajos“ ir kt.), dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, talentų vakare, drauge šventė šv. Mišias, klausėsi įvairias profesijas pasirinkusiųjų pasakojimų, o vakaro programos dalyje džiaugėsi koncertu.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Katalikų Religinės Šalpos fondui už paramą, suteikiančią galimybę Šiaulių vyskupijos jaunimui dalyvauti ateitininkų renginiuose Lietuvos mastu.

56328652_326317054909986_1842304501969584128_n

56414130_10212961852749960_1646540901935218688_n

56603212_10212961855790036_8609599593685975040_n

– – –

Mas_zenklas (1)Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!

– – – – – –

Susidomėjusius ateitininkų veikla kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ateitininkų veiklos koordinatorę Laurą Pasavodskytę, tel. nr. 8 636 68 760.

Aktualią informaciją jaunimui apie įvairius susitikimus, renginius ir kt. galite sekti Šiaulių vyskupijos jaunimo centro Facebook paskyroje: ŠVJC