Motinos diena Šiaulių vyskupijoje skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui paminėti. Renginys prasidėjo Katedroje 11.00 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Į Šventinį renginį, kuris vyko Pastoracinio centro didžiojoje salėje, sunkiai tilpo visi norintieji. Pranciškonas t. Severinas Holocher OFM skaitė pranešimą apie motinystės reikšmę ir svarbą. Dainomis ir šokiais džiugino Šiaulių jėzuitų mokyklos ir „Sandoros“ progimnazijos auklėtiniai. Prieš koncertą mažieji užsuko į Šv. Kazimiero koplyčią pasimelsti.

Motinos diena 2018

Renginį vedė Šiaulių vyskupijos katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė.

Motinos diena 2018

6

3

8

Daugiau nuotraukų…