Spalio 29 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė naująjį savo nuotraukų kalendorių 2018 metams.

Vyskupo 2018 m kalendoriaus pristatymas (13).Movie_Копия экрана

Naujajame 2018 m. nuotraukų kalendoriuje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis mūsų žvilgsnį kreipia į švenčiausiąją Mergelę Mariją. Pirmajame kalendoriaus lape Marija vadinama atjaučiančiąja Motina. Meksikoje pasirodžiusi indėnui Marija sakė: „Didžiai trokštu, kad šioje vietoje man būtų pastatyta bažnyčia, kurioje galėčiau skleisti savo meilę, atjautą ir pagalbą. Čia skirsiu žmonėms visą savo meilę, gailestingumą, pagalbą, paguodą, išganymą. Aš esu užjaučiančioji Motina: tavo ir visų šiame krašte gyvenančių žmonių Motina, taip pat Motina visų kitų tautų, kurios mane myli ir manęs šaukiasi. Esu Motina visų manęs ieškančių ir manyje viltį randančių. Čia išklausysiu visas jūsų raudas ir skundus, guosiu jus liūdinčius ir švelninsiu jūsų kančias, vaduosiu iš visų sielvartų, skurdo ir kentėjimų“.

7

Mintis tęsiama Lacrimos eilėmis, kuriose sakoma, kad Dievo Motina guodžia klaidų prislėgtas širdis, ištiesia ranką trokštantiems pakilti, yra Dievo meilės viltis.
Vartydami kalendorių svečiuosimės Loreto bazilikoje. Joje saugomas šventasis namas, kurio sienos yra švč. Mergelės Marijos gyvenimo pagrindinių įvykių liudininkės. Netoli Hergisvaldo gyvenantis skulptorius taip susižavėjo šventojo namo liudijimu, kad, negalėdamas į Šveicariją namo perkelti, nei savo tėvynainių į Italiją nusivežti, didįjį Hergisvaldo šventovės altorių papuošė Marijos gyvenimo Nazarete scenomis. Montikjare Marija pasirodė su trimis rožėmis, simbolizuojančiomis kvietimą maldai, atgailai ir atsivertimui. Marijos rūbas, kuriuo ji vilkėjo gyvendama žemėje, saugomas viename Vokietijos miestų – Achene.

2

Daugiau nuotraukų…