Gegužės 19 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko įspūdingos parodos, anot vyskupo Eugenijaus Bartulio unikalios Lietuvoje ir Europoje, atidarymas. Paroda skirta šiais metais šventuoju paskelbto popiežiaus Jono Pauliaus II garbei ir atminimui.

Parodą surinko ir pristatė Žagarės parapijos klebonas kun. Marius Dyglys. Parodos eksponatai – suvenyriniai vokai, išleisti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo proga. Popiežius yra aplankęs 129 valstybes, virš 800 miestų, viso – 104 apaštalinės kelionės po pasaulį. Popiežiui apsilankius šalyje, yra išleidžiamas pirmosios dienos vokas su specialiu antspaudu ir pašto ženklu. Štai šiuos vokus iš visų popiežiaus aplankytų šalių ir yra surinkęs kunigas Marius. Lietuvoje Jono Pauliaus II vizito metu pasirodė keturi gražūs lietuviški pašto ženklai, vokas ir atvirlaiškis.

100_1851   100_1810   100_1838

Parodos kuratorė, vyresnioji bibliotekininkė Daiva Antanaitytė priminė, jog dieną prieš parodos atidarymą, gegužės 18-tą buvo šv. Jono Pauliaus II gimtadienis. Parodos autorius kun. Marius Dyglys tai vadino pribloškiančiu sutapimu, leisdamas suprasti, kad tai priskiria paties popiežiaus iniciatyvai: matyt, tvarko iš aukščiau.

Liaudies instrumentų ansamblis, vadovaujamas Reginos Vaišnorienės, pagrojo šiai parodai pritaikytas melodijas.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis trumpai papasakojo apie buvusius susitikimus su popiežiumi. Pirmasis buvo Kaune, Jonui Pauliui II apsilankius Kauno seminarijoje. Vėliau, Romoje, du kartus teko kalbėtis privačiose audiencijose po 15 min. Vyskupas džiaugėsi, kad popiežius domėjosi Lietuva, gerai žinojo jos istoriją. Šiaulių ganytojas dalyvavo ir Jono Pauliaus II beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) ir kanonizacijos (paskelbimo šventuoju) iškilmėse. Gana keistas jausmas, kai dalyvauji kanonizacijoje žmogaus, su kuriuo kalbėjaisi, – sakė vyskupas, pridurdamas, kad kanonizacija yra apvainikavimas viso žemiško gyvenimo, „tai mums visiems paskatinimas tapti šventais“.

100_1826 - Kopija (2)   100_1816   100_1826 - Kopija

„Prieš keletą metų studijuodamas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvau įsitikinęs, kad popiežius Jonas Paulius II yra šventasis, jo šventumas jau skleidėsi jam keliaujant po pasaulį“, – prisiminė kun. Marius. Tuo metu, būdamas seminaristu, davė įžadą, popiežiui tapus šventuoju, surinkti suvenyrinius vokus iš viso pasaulio ir surengti parodą brangiausiame mieste. Taip ir padarė. Parodoje eksponuojama 13 stendų, kiekviename jų – po 32 vokus.

Paroda sudaryta chronologiškai. Prasideda Santa Dominika, Meksika, Bahamais, kur popiežius lankėsi pirmosios apaštalinės kelionės metu 1979 m. ir baigiasi paskutiniu 2004 m. šventojo aplankytu miestu Lurdu bei kanonizacijos iškilmėms išleistais vokais.

Anot kunigo Mariaus, popiežiaus piligrimysčių tikslas ne visada būdavo šalys, kur gyventojų daugumą sudaro katalikai, todėl parodoje galima pamatyti vokų iš Mongolijos ar Azerbaidžano, kur katalikų tikėjimą išpažįsta nedidelė dalis gyventojų. Suvenyriniuose vokuose užfiksuotos taip pat tarptautinės kelionės, kurių tikslas buvo susitikimas su jaunimu Pasaulinėse jaunimo dienose, kaip kad Buenos Airėse, Santjago de Komposteloje ar Čenstakavoje. Arba pasauliniai šeimos susitikimai, prasidėję 1994 m., kuriuos Jungtinės Tautos paskelbė Pasauliniais šeimos metais.

Parodos lankytojai vieni kitiems su džiaugsmu rodė Lietuviškus vokus. Vienas jų – liudijantis Jono Pauliaus II vizitą 1993 m. rugsėjo 4-8 dienomis, kai Lietuva buvo ką tik atgavusi nepriklausomybę. Ypatingai brangus šiauliečiams vokas su besimeldžiančiu popiežiumi Kryžių kalno fone.

100_1822 - Kopija   100_1843   100_1839

„Nė vienai asmenybei nėra skirta tiek daug pašto ženklų kaip popiežiui Jonui Pauliui II“, sakė filatelininkas, trumpai pristatydamas vokų bei pašto ženklų kūrimo tradicijas:

Pašto ženklams daugeliu atvejų panaudojamos fotografijos. Popiežius matomas Šv. Petro bazilikoje laikantis Mišias, laiminantis tikinčiuosius, per audiencijas, besimeldžiantis ir pavargęs, linksmas ir susimąstęs, geraširdis ir temperamentingas.

Dažniausiai stengiamasi popiežių vaizduoti lankomų šalių gamtos fone, to meto įvykių kontekste. Pašto ženkluose atsispindi vieną ar kitą šalį kamuojančios nelaimės, sausros, badas, ligos.

Išryškinamas didelis popiežiaus dėmesys ir meilė Švč. Marijos šventovėms visame pasaulyje, ypač Čenstakavos ir Vilniaus Aušros vartų Madonoms. Panaudojami Lotynų Amerikos, Azijos šalių šventyklų Švč. Marijos stebuklingieji paveikslai, taip pat ir žinomi pasaulyje meno šedevrai.

Kun. Marius siūlė atkreipti dėmesį ir į simboliką: pradedant šv. Petro raktais, kardinolų bei popiežiaus herbais ir baigiant tikėjimo simboliais: kryžiumi ir Šventąja Dvasia. Popiežiaus herbas vaizduojamas Kanados, Liuksemburgo, Čilės, Lichtenšteino, Austrijos, Zambijos ir kitų valstybių pašto ženkluose. Retai, bet naudojamas ir popiežiaus parašo faksimilės (Vatikano, Belizo, Lenkijos, Pietų Korėjos, Austrijos ir Lesoto ženkluose). Pašto ženklų atspauduose taip pat populiarus pastoralas – ganytojo lazda.

100_1855   100_1801   100_1799

Pristatyta ne tik popiežiaus kelionių, bet ir pašto ženklų su šventuoju popiežiumi rinkimo istorija. Viskas prasidėjo, kai parodos autorius 1991 m. iš Lenkijos gavo pirmąjį voką. Jam  tuo metu tebuvo 9-eri. Laišką šiame lemtingu tapusiame voke atsiuntė esperantininkas bičiulis Johannes JANKOWSKI iš Vokietijos Dortmundo miesto, kuris nuo mažens skatino kun. Marių kolekcionuoti  pašto ženklus sakraline tema ir savo lėšomis rėmė šią gražią iniciatyvą.

Tai jau devintoji autoriaus paroda. Pirmąją, pašto ženklų parodą popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui, 2005 m. dar būdamas klieriku Telšių seminarijoje, Marius Dyglys buvo surengęs Telšių K.Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

Renginys baigtas sveikinimais lietuvių ir esperanto kalbomis (kun. Marius priklauso esperantininkų sąjungai), padėkomis ir vaišėmis – Žagarėje specialiai šios parodos pristatymui iškeptu ąžuolo lapo formos tortu.

100_1856   100_1865

Daugiau nuotraukų…