Penktadienį palikę Kryžių kalną piligrimai tris dienas pėsčiomis ėjo į Šiluvą. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

_neb3170XIV piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ prasidėjo rugsėjo 9 d., penktadienį. Jau nuo 9.30 val. didesnės ir mažesnės mokyklų, parapijų, įvairių organizacijų grupės, pavieniai asmenys registravosi Kryžių kalno prieigose. 11 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. Susikaupti, sąmoningai dalyvauti padėjo Šiaulių katalikiškos „Sandoros“ progimnazijos moksleivių giesmės. Moksleiviams vadovavo muzikos mokytoja Rolanda Kalakauskienė.

Po šv. Mišių, nešini vėliavomis bei plakatais, pakiliai nusiteikę piligrimai pradėjo žygį. Kaip ir kiekvienais metais, vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.Kryziu kalnas - Siluva 2016

Dalyvaudamas Šiaulių miesto garbės piliečio vardo prezidentui Valdui Adamkui teikimo ceremonijoje ganytojas pasidžiaugė, jog piligriminiame žygyje dalyvauja tiek piligrimų, kiek metų švenčia Šiaulių miestas – 780. Žygeiviai susirinko, galima sakyti, iš visos Lietuvos. Taip pat ėjo grupelė Maltiečių iš Vokietijos, jaunimas iš Gudijos, šeštadienį prisijungė grupė iš Lenkijos. Dauguma ėjo visas tris dienas, kai kurie ryžosi vienos dienos keliui, gausi grupė iš Kauno prisijungė kelioms valandoms. Savo jėgas išbandė ir Šiauliuose šiais metais atsidariusios Jėzuitų mokyklos mažieji auklėtiniai. Jie piligrimus iš Kryžių kalno lydėjo net 5 kilometrus.

Kryžių kalnas - Šiluva 2016Žygyje buvo kalbamas rožinis, švč. Mergelės Marijos litanija. Jaunuoliai aktyviai įsijungė į įvairias skanduotes, kartas nuo karto plojimai palydėdavo šlovinimą repo stiliumi. Buvo galima išgirsti jaunuolius savo bendraamžiams liudijant apie prieš metus ar kelis vykusį atsivertimą, Viešpaties teikiamas dovanas bei džiaugsmą būti aktyviu krikščionimi.

Per tris dienas nueita beveik 70 km. Talkino šaunus būrys jaunuolių, pasisiūliusių savanoriauti. Pirmą kartą ėjo jaunuoliai iš pasieniečių mokyklos, vadovaujami leitenanto Martyno Aleškevičiaus. Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnai vaišino piligrimus kareiviška koše. Ištroškusiais rūpinosi šauliai.

Kryziu kalnas - Siluva 2016Žygis sulaukia didelio aplinkinių dėmesio. Išlydint iš Kryžių kalno, įžengiant į Rėkyvą, kertant Kelmės rajono ribą pyragais, poezijos posmais, padrąsinimo žodžiu stiprino vietinės valdžios atstovai bei bendruomenių nariai. Pakapėje parapijos klebonas kun. Donatas Grabažis vaišingai priėmė klebonijos kieme. Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis pakvietė pailsėti bažnyčioje, pasiklausyti piligrimams parengto koncerto. Išėjus iš bažnyčios laukė kalnas tytuvėniškių suteptų sumuštinių. Pakelyje ištvermės linkėjo žmonės, vaišes išdėlioję prie savo kiemo vartų. Viešpats garbintas Rėkyvos, Pakapės, Kiaunorių, Tytuvėnų bažnyčiose.

Prie Šiluvos bazilikos Kryziu kalnas - Siluva 2016Šiaulių vyskupą su piligrimais pasitiko Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Kulminacija – iškilmingos šv. Mišios šalia atlaidams išsipuošusios Šiluvos bazilikos.

Po šv. Mišių gausiais aplodismentais padėkoję žygio vadovui Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, piligrimai skirstėsi, žadėdami susitikti kitais metais jubiliejiniame – penkioliktame – žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva“.

I-ąjį kartą žygis Kryžių kalnas – Šiluva organizuotas 2003-iaisiais metais, norint paminėti popiežiaus Jono Pauliaus apsilankymo Lietuvoje 10-ties metų jubiliejų ir žygiu sujungti dvi popiežiaus aplankytas Lietuvai reikšmingas šventas vietas: Kryžių kalną ir Šiluvą. Žygį kiekvienais metais organizuoja Šiaulių vyskupijos kurija, Katechetikos, Jaunimo, Šeimos, Evangelizacijos centrai. Viena pagrindinių organizatorių ir žygio vadovių Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė dalinosi, kad tokio masto žygį nėra lengva suorganizuoti, tad belieka stebėtis ir džiaugtis, kiek daug žmonių, organizacijų, tarnybų mielai prisideda prie visai Lietuvai reikšmingo maldos, ištvermės ir vilties renginio.

DĖKOJAME:
Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalionui už palapines ir jų pastatymą bei transportą;
Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardai už virtuvę ir maisto paruošimą;
Lietuvos šaulių sąjungai – už palapinių pastatymą;
Maltos ordinui iš Hamburgo, mininčiam 25 metų gyvavimo Lietuvoje jubiliejų už palapines ir jų pastatymą;
Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai už palapines;
Šiaulių rajono kultūros centrui už kilnojamą sceną ir bendradarbiavimą;
J. Jankauskienės šeimos gydytojų centrui ir VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei už medicininę pagalbą;
UAB „Šiaulių vandenys“ už geriamą vandenį;
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasienio mokyklos kursantams; Šiaulių ir Telšių apskričių policijai; Apsaugos tarnybai „Šiaulių sauga“ už saugumą žygio ir nakties metu;
S. Krivicko įmonei „Fasma“, UAB „Verbūnų duona“, Povilo Mikalajūno „Gyvos ugnies virtuvės“ komandai už skanų maistą;
Baisogalos klebonui kun. Tomui Janavičiui, Joniškio dekanui Eduardui Semaškai, ūkininkui Linui Šateikai ir jo šeimai, Vaidui Dijokui, Meškuičių seniūnijai, Rėkyvos seniūnijai ir parapijai, Tytuvėnų seniūnijai ir parapijai
ir visiems žmonėms, sutikusiems kelyje piligrimus su šypsenomis, palinkėjimais, vaišėmis, …

Kun. V. Ripinskio nuotraukos:

red-0160

red-0164

red-0166

red-0173

Daugiau nuotraukų…