IMG_4964

Piligriminį vyrų žygį organizuoja tikintys ir aktyvūs vyrai pasauliečiai, 10 metų kasmet organizuojantys piligriminį vyrų ištvermės žygį iš Kauno į Šiluvą (100 km) per parą. Pagrindinis organizatorių tikslas – vesti vyrus link Kristaus nugalint save fiziniuose sunkumuose vyriškoje maldingoje bendrystėje.