IMG_20190906_130722

Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 8 d. tarptautinio piligriminio žygio „Kryžių kalnas – Šiluva“ dalyviai sėkmingai ir pilni entuziazmo pasiekė Šiluvą.
Septynioliktasis kasmetinis tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“ prasidėjo rugsėjo 6 d. Kryžių kalne. Šių metų žygio šūkis: „Būkite mano sekėjai“.
Prieš iškeliaudami, piligrimai sustiprėjo dvasiškai. Norintieji galėjo priimti Atgailos ir sutaikinimo sakramentą. 12 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Sakydamas pamokslą, ganytojas pasidžiaugė, kad žygis prasideda pirmąjį mėnesio penktadienį, kuris skiriamas Jėzaus širdžiai.
Kun. Vytauto Ripinskio nuotr.

Kun. Vytauto Ripinskio nuotr.

Tas, kuris pirmas mus pamilo, trokšta, kad ir mes mylėtume. Šiame žygyje mokysimės mylėti Dievą ir kitame pamatyti Dievo paveikslą ir panašumą. Žygis, – sakė Jo Ekscelencija, – prasideda ypatingoje vietoje, kurioje šv. Mišias aukojo šventasis popiežius Jonas Paulius II.
Mūsų visų taip pat laukia šventumo kelias. Tam tikra prasme esame pasmerkti būti šventais, nes kito kelio nėra į Dangaus Tėvynę. Trokštu, kad žygio metu jūsų širdys prisipildytų Dievo meile ir po žygio eitumėte per žemę šventumo žingsniais. Kad taip nutiktų, prašysime dangiškosios Marijos globos. Mūsų prasidedantis piligriminis žygis yra Dievo dovana per švč. Mergelės Marijos rankas“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Trijų dienų kelią lengvino giesmės ir maldos. Nakvynėms sustota prie Rėkyvos ir Gauštvinio ežerų.
IMG_4077

Leono Nekrašo nuotr.

Vakarais degė laužas, vyko piligrimų grupių prisistatymai, koncertavo grupė „Petnešos“ iš Joniškio, Viešpatį kvietė garbinti kauniečių šlovinimo grupė „Iš nieko“.
Antrasis rytas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas. Kaip ir Kryžių kalne, giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Pamokslą sakė kun. Egidijus Venckus. Trečiosios šv. Mišos aukotos jau Šiluvoje.
Trijų dienų žygyje dalyvavo apie pusė šimto piligrimų iš Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Prienų, Biržų, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio, kitų Lietuvos vietovių, Lenkijos lietuvių grupė iš Punsko. Didžioji dalis ėjo visą kelią, nedidelės grupelės jungėsi prie Rėkyvos, Gauštvinio ežero ar Tytuvėnuose.
Leono Nekrašo nuotr.

Leono Nekrašo nuotr.

Nuo Tytuvėnų pėsčiomis ėjo ir J.E. vyskupas Jonas Kauneckas, vėliau, Šiluvoje sakęs pamokslą.
Organizatoriai stebėjosi, kad didžioji dalis piligrimų beveik 70 kilometrų žygyje buvo 6-7 klasių progimnazijos mokiniai. Ankstesniais metais dominuodavo gimnazistai. Šiaulių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Nijolė Pankratovaitė įsidėmėjo iš Kauno atvykusį pirmoką, kuris nuėjo visus 70 km.; nesuprato, kodėl jam siūlo bent dalį kelio pavažiuoti ir dar džiugino piligrimus giesmėmis. Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė didžiavosi 42 savanoriais: suvalkais, aukštaičiais, žemaičiais. Didelė jų dalis, – kaip sako Danutė, – savi, auginti ir ugdyti žygių ir kitų katalikiškų renginių dvasia. Jie ne tik patys atvažiuoja savanoriauti, bet ir antrąsias puses, draugus pasikviečia.
IMG_6453

L. Nekrašo nuotr.

Didžiuojasi organizatoriai ir moksleivių grupių vadovais. Jie savo džiugesiu, pozityvumu, užsidegimu daro didelę įtaką jaunimui, kuris šiemet buvo ypatingai atsakingas, drausmingas, geranoriškas. Net keista, kad beveik nereikėjo drausminti 13-14 metų jaunuolių, džiūgavo organizatoriai. Apie žygį daug pasako ir jį iš šalies stebinčių žmonių reakcija. Ypač tie, kurie pasitinka piligrimus Šiluvoje. Jie ir ploja, ir laimina, ir gieda kartu, ir net ašarą nubraukia. Žygio dalyviams labai svarbus šių ir visų kitų žmonių palaikymas malda. Anot Katechetikos centro vadovės, jis tiesiog juntamas. Bendrą žygio atmosferą, nuotaiką kuria pagrindinis žygio iniciatorius ir vadovas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jo uždegti į šį žygį kasmet susirenka šimtai piligrimų. Jis palaiko visada jauną, energingą, džiugią žygio dvasią, paliečiančią kiekvieno širdį.
IMG_6880

Leono Nekrašo nuotr.

IMG_7746

Leono Nekrašo nuotr.

Leono Nekrašo nuotr.

Leono Nekrašo nuotr.

Leono Nekrašo nuotraukos

Piligriminio žygio planas

Šiaulių vyskupijos piligriminių žygių nuostatai

Piligriminio žygio organizatoriai sako, jog neįmanoma būtų suorganizuoti tokio renginio be socialinių partnerių pagalbos. Tad dėkoja Lietuvių katalikų religinei Šalpai, Šiaulių rajono kultūros centrui, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties administracijai, Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, VSAT prie LR VRM Pakrančių apsaugos rinktinei, Rėkyvos seniūnijos seniūnui Audroniui Ribikauskui, Tytuvėnų apylinkių  seniūnijos seniūnui Valdui Ivanauskui, J. ir R. Jankauskų šeimos gydytojų kabinetui, UAB „Šiaulių vandenys“, Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginiam chorui, Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios veikliųjų vyrų maldos grupei, Rėkyvos, Pakapės, Kiaunorių parapijų klebonui Donatui Grabažiui, Tytuvėnų klebonui Rimantui Žaromskiui, Grinkiškio ir Pašušvio klebonui Donatui Grigaliui ir visiems vaišingiems sodiečiams, vaišinusiems piligrimus žygio metu.
Leono Nekrašo nuotr.

Leono Nekrašo nuotr.

IMG_6237

Leono Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

L. Nekrašo nuotr.

_____________________________________________________________________________________________________

 Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę
meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“,  kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta
kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje.
 Popiežius  šv. Jonas Paulius II
 Apaštališkasis laiškas Tertio millennio adveniente, 49