Vadovo viršeliui pasirinktas Gražinos Vingrienės freskos motyvas, primenantis, jog tikroji piligrimystė, - tai kelias paskui Kristų. Vysk. Eugenijaus Bartulio nuotr.

Vadovo viršeliui pasirinktas Gražinos Vingrienės fragmentas iš freskos „Credo“ I dalis, primenantis, jog tikroji piligrimystė, – tai kelias paskui Kristų. Vysk. Eugenijaus Bartulio nuotr.

Šv. Jokūbo piligrimų keliu žmonės eina nuo ankstyvųjų viduramžių. Lietuvoje taip pat turime Švento Jokūbo kelio tinklą, pripažintą tarptautiniu lygiu ir įteisintą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Tinklą sudaro keturios pirmo  ir seniausiojo Europos kultūros kelio Camino de Santiago atšakos arba maršrutai: Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno, Vilniaus. Bendras jų ilgis – 1575 km.
Daugiau informacijos rasite trumpame „Šv. Jokūbo piligrimų keliai Lietuvoje“ vadove:

KM_226_00273_0002

KM_226_00273_0003

KM_226_00273_0004

Vadovą ir pasus galima įsigyti:
    –    Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre,
    –    Savivaldybių turizmo informacijos centruose,
    –    Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijoje,
    –    Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijoje.