Gegužės 20 d. Šiauliuose minėtas filosofas, pedagogas, tautos ideologas prof. Stasys Šalkauskis. Minėjimas vyko Frenkelio rūmuose, priklausančiuose Šiaulių „Aušros“ muziejui, kuriam vadovauja St. Šalkauskio mokyklą baigęs Raimundas Balza.

_NEB1887

S. Šalkauskio gimnazijos mokiniai atliko keletą lietuviskų dainų.

_NEB1891

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie St. Šalkauskio asmenybę ir pasidžiaugė, kad Šiaulių vyskupija yra labai laiminga, turėdama Barborą Žagarietę, pirmąjį blaivybės apaštalą kun. Ignaca Štachą, bei šiandien minimą prof. St. Šalkauskį, kuris pasižymėjo giliu tikėjimu ir minties gilumu.
Jis visuomet gyveno mistiškame artume su Kūreju. Evangelija buvo uoliausiai jo skaitomas religinis raštas. Jaunimui taip pat patarė skaityti Šv. Raštą, kuris turėjo buti jų gyvenimo vadovu.
Dažnai priimdavo Šv. Komuniją, kartais netgi kasdien.
Dažnu Šv. Komunijos priėmimu St. Šalkauskis norėjo prisipažinti, kad yra  silpnas ir jam reikia jėgų iš Aukščiausiojo Kūrėjo. Jei žmogus nori būti kiek kūrybiškas, turi būti mažu kūrėju Didžiojo Kūrėjo kosme. Tai St. Šalkauskio idealas, kuriuo jis siekė uždegti ir kitus ta šventa Sekminių ugnimi.
„Religija turi vainikuoti kultūrą, kitaip ji taps tik tuščiavidure civilizacija“, – kalbėjo vyskupas, primindamas profesoriaus, VDU rektoriaus ir Katalikų Mokslo Akakademinos pirmininko žodžius.

_NEB1888

_NEB1892

_NEB1893

_NEB1895

_NEB1890