Gegužės 19-20 d.  šiauliečius ir miesto svečius sukvietė Šimtmečio tautų Sekminių šventė. Šimtmečio, nes Lietuva švenčia 100 metų jubiliejų, tautų – nes suvienijo skirtingas Šiaulių krašto tautines ir religines bendrijas. Šventę organizavo Šiaulių vyskupija, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia, Šiaulių veiklių žmonių bendrija. Šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Šimtmečio tautų Sekminės 2018

Šiauliuose pirmą kartą susivienijo ir bendrame renginyje dalyvavo religinės ir tautinės bendrijos. Ir tai įvyko per Sekmines. Įvairių tautų ir konfesijų krikščionis vienijantis renginys prasidėjo gegužės 19 d. Sekminių vigilija. Kaip ir pernai, šventei pasirinkta vaizdinga miesto centre esančio Talkšos ežero pakrantė. Šventę sudarė trys dalys. Nuo 17 val. prasidėjo Šiaulių krašto tautinių bendruomenių ir krikščioniškų bažnyčių dainos, giesmės, šokiai. Dalyvavo Šiaulių baltarusių bendrija, tautines bendrijas vienijanti organizacija „Draugystės šviesa“, Šiaulių ukrainiečių bendrija „Karpatai“, Šiaulių rusų kultūros centro studija „Kalina“, Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Šiaulių katalikiška progimnazija „Sandora“

Sekminės 2018

Antroji renginio dalis prasidėjo 19 val. Pradžioje įneštos įvairių bendrijų vėliavos. Šalia visų plevėsavo ir Vatikano vėliava. Bendruomenių pirmininkai pasveikino susirinkusiuosius. Kalbėta apie bendrystę, susitaikymą, buvimo kartu džiaugsmą, paminėtas pasaulyje vykstantis krikščionių persekiojimas.
Šimtmečio tautų Sekminės 2018
„Mes laimingi, kai priimame vienas kitą, nors esame skirtingi“,
„Šiandien jūsų akyse įvyko stebuklas. Tik Šventoji Dvasia galėjo taip padaryti, kad galime apsikabinti“, – kalbėjo bendruomenių pirmininkai.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ragino su džiaugsmu eiti ten, kur kviečia Viešpats. Melstis už Viešpaties nepažįstančius.
Šventės sumanytojas, iniciatorius ir vienas pagrindinių organizatorių kun. Vidas Bernardas Sajeta kvietė melstis, kad sėtume Meilę, o ne neapykantą.
Po sveikinimų tautinių bendruomenių ir bažnyčių vadovai liko scenoje. Šiaulių vyskupas vadovavo Žodžio ir Atgailos ir Susitaikinimo liturgijoms, kurios baigtos bendru palaiminimu. Įvairių krikščioniškų denominacijų dvasininkai kartu su Šiaulių vyskupu laimino susirinkusiuosius ištiestomis rankomis.
Trečioji renginio dalis pavadinta judriąja. Vadovaujant Mesijinių žydų bendruomenei, atvykusiai iš Sankt Peterburgo su rabinu Andrej Vdov, šventės dalyviai giedojo, šoko ir džiaugėsi. Organizacija „Draugystės šviesa“ vaišino koše ir arbata.

Šimtmečio tautų Sekminės 2018

 

Šimtmečio tautų Sekminės 2018

Šimtmečio tautų Sekminės 2018

Šimtmečio tautų Sekminės 2018

Šimtmečio tautų Sekminės baigtos sekmadienį, gegužės 20 d., Šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Daugiau nuotraukų…