2001 liepa - pirmoji karmelitiško karmelitų stovykla Linkuvoje

2001 m. liepa – pirmoji karmelitų stovykla Linkuvoje

Šių metų liepos mėnesį Šiaulių vyskupijoje, o ir visoje Lietuvoje, graži sukaktis – prieš 15 metų Senosios regulos karmelitai grįžo į Lietuvą. Jų Lietuvoje, po vienuolynų uždarymo, nebuvo maždaug 150 metų. Prisimenant istoriją, Senosios regulos karmelitai į Lietuvą atvyko 17 a. pradžioje. Tai buvo labai svarbus ordinas Lietuvai savo buvimu, dvasingumu ir veikla. Karmelitų vienuolynai buvo įsikūrę šiose Lietuvos vietovėse: Kėdainiuose, Linkuvoje, Pumpėnuose, Tabariškėse, Kolainiuose ir du vienuolynai Vilniuje. Jie gyvavo Lietuvoje iki 19 a. vidurio. Po 1832 ir 1863 metų sukilimų visi vienuolynai rusų caro valdžios buvo uždaryti.
2001 metais liepos mėn. vyskupo E. Bartulio iniciatyva Linkuvoje vyko pirma karmelitiško dvasingumo stovykla – rekolekcijos, kuriai vadovavo Senosios Karmelitų regulos vienuolijos Generolo pavaduotojas Michaelis O‘Neillas ir penki karmelitai iš Airijos, Vokietijos, Nyderlandų.
2002 liepa - antros karmelitų stovykla, lektoriai, prie s.Teresės t, Klemensas (vadovas)

2002 m. liepa – antrosios karmelitų stovyklos lektoriai. Prie s. Teresės – t. Klemensas (vadovas)

Į šią stovyklą susirinko gausus būrys pasauliečių. Jie kartu su tėvais karmelitais tvarkė buvusio vienuolyno aplinką bei patį vienuolyną, taip pat meldėsi, klausėsi tėvų karmelitų konferencijų, dalyvavo Šv. Mišiose, dvasiniuose pokalbiuose. Tokios vasaros stovyklos – rekolekcijos vyko Linkuvoje ir 2002 – 2004 metais (atsakingas t. Klemensas Drozde iš Vokietijos). Dėl šių susibūrimų –  sėkmingų rekolekcijų ir didėjančių pasauliečių lūkesčių atsirado būtinybė dažniau organizuoti susitikimus. Karmelitų Ordino generalinis prioras Romoje pasiūlė Olandų karmelitiškai provincijai imtis atsakomybės, kad Lietuvoje intensyviau plistų karmelitiškas judėjimas. Taip nuo 2005 metų be vasaros rekolekcijų buvo pradėti organizuoti rudens, žiemos ir pavasario savaitgaliniai susitikimai. Už Karmelio atsikūrimo Lietuvoje projektą atsakingu buvo paskirtas tėvas karmelitas Tjeu Timermmans iš Olandijos.
Nuo 2005 metų už karmelitų atsikūrimo projektą paskirtas atsakingasis t. Tjeu

Nuo 2005 m. už karmelitų atsikūrimo projektą paskirtas atsakingasis t. Tjeu

Tolimesnės rekolekcijos, dvasiniai seminarai vyko įvairiose Lietuvos vietose: Šiluvoje, Kryžių Kalne, Šiauliuose, Trinapolyje (Vilniuje), Linkuvoje ir Guronyse. Žmonės rinkosi iš visos Lietuvos. Kiekvieną vasarą po rekolekcijų tėvai karmelitai vykdavo į Linkuvą dalyvauti Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) atlaiduose, taip pat dalyvaudavo ir Kryžių Kalno atlaiduose.
Laikui bėgant, atsirado besidominčių karmelitų trečiuoju ordinu. Keli tikintieji, jau keli metai dalyvaujantys karmelitų rekolekcijose, pareiškė norą įstoti i Karmelio trečiąjį ordiną. Tokio Lietuvoje dar nebuvo, tad broliai karmelitai džiaugėsi pirmaisiais žingsniais. 2008 metų vasarą pirmos trys sesės pasaulietės Vilniuje buvo priimtos į Karmelio Kalno Švn. Mergelės Marijos brolių ir seserų Trečiąjį Ordiną, Visų Šventųjų (Karmelitų) bažnyčioje davė įžadus. Tretininkų grupė augo. Šiuo metu yra šeši paprastųjų įžadų karmelitai pasauliečiai ir du kandidatai.
Esame labai dėkingi Jo ekscelencijai vysk. E. Bartuliui, nes jo dėka Karmelis grįžo į Lietuvą. Nuolat jautėme jo globą ir rūpestį. Didžiulė padėka visiems tėvams karmelitams, atvykdavusiems į Lietuvą. Jų konferencijos, dvasiniai pokalbiai, maldos ir tylos gyvenimo pavyzdys, buvimas šalia ir gyvas liudijimas mums priartino Karmelį.
2007 metų rekolekcijos Trinapolyje

2007 m. rekolekcijos Trinapolyje

Ypač dėkojame t. Mykolui O‘Neill iš Airijos, t. Johanui Hetinga iš Olandijos, kuris į Lietuvą ištikimai atvykdavo kelis kartus metuose nuo pat pradžių (2001 metų); t. Feliksui Šandli iš Vokietijos, broliška meile mus globojusiam nuo 2002 metų. Na, ir žinoma, didžiulė padėka mūsų brangiam a.a. t. Tjeu Timermmans, kuris labai atsakingai, su didele meile ir rūpesčiu, nepaisant sveikatos problemų, vadovavo Karmelitų misijai Lietuvoje.
         Šiuo metu Karmelio atsikūrimą tęsia lenkų provincija. Šiauliuose jau antri metai gyvena tėvai karmelitai – t. Mariusz Placek ir t. Miroslav Sokolinski. Esame maldos bendrystėje su broliais karmelitais už tolimesnę Karmelio ateitį mūsų šalyje. Telaimina Viešpats jų misiją Lietuvoje.
Karmelitai pasauliečiai

 

Pirmųjų sesių karmeličių įžadai (2008) Vulniuje

Pirmųjų sesių karmeličių įžadai (2008 m.) Vilniuje

2008 vilniečių įžadai.

2008 m. vilniečių įžadai

Nuotrauka iš 2008 metų vilniečių įžadų, bet aš turėjau minty, kad šie tėvai ilgiausiai mus globojo ir t.t.

Šie tėvai ilgiausiai mus globojo

Nuolatinė vysk. Bartulio globa (apsilankymas kiekv. metais rekolekcijose ir kartu mišių šventimas

Nuolatinė vysk. E. Bartulio globa (apsilankymas kiekv. metais rekolekcijose ir šv. Mišių šventimas kartu)

2010 m. rekolekcijų Guronyse dalyviai po šv. Mišių

2010 m. rekolekcijų Guronyse dalyviai po šv. Mišių

2011 m. rekolekcijų dalyviai. Pirmą kartą dalyvauja t. Mariusz

2011 m. rekolekcijų dalyviai. Pirmą kartą dalyvauja t. Mariusz

Dabar Karmelį Lietuvoje globojantys karmelitai: t. Mariusz (centre) ir t. Miroslav (dešinėje)

Dabar Karmelį Lietuvoje globojantys karmelitai: t. Mariusz (centre) ir t. Miroslav (dešinėje)

Daugiau nuotraukų…