20171026_143527Šiaulių katedros parapija startavo su projektu „Šiaulių katedros parapijos bendruomeniškumo stiprinimas ir skatinimas“. Projektas yra finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonę ir katedros parapijos bendruomenėje vykdomas  nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Projekto metu yra siekiama skatinti bendruomenės gyventojų aktyvumą, laisvalaikio užimtumą, puoselėti krikščioniškąsias vertybes, siekti, kad į bendruomenės veiklą įsitrauktų kuo daugiau įvairių socialinių sluoksnių žmonių, 20171030_123010kurie kartu bendrautų, tobulėtų, mokytųsi vienas iš kito, stiprintų parapijos bendruomenės sutelktumą, puoselėtų tradicijas, papročius, tradicinius amatus ir jų populiarumą, padėtų integruotis į bendruomenę skirtingų kartų ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis.
Projekto metu vykdomi „Alfa“ ir „Atgaivink“ kursai, įvairios edukacijos meno parduotuvėje studijoje – galerijoje Skizze, socialinės akcijos: teritorijos tvarkymas, apleistų kapų tvarkymas,  žvakučių uždegimas, kartu su Maltos ordino savanoriais bendradarbiavimas ir lankymas vienišus senolius jų namuose, profesinio orientavimo ekskursija  į darbo rinkos mokymo centrą, 20171204_162801(1)šv. Kūčių vakarienė su visa bendruomene ir kitos veiklos.
IMG_20171031_130235

Daugiau nuotraukų…