Birželio 13 d. (penktadienį) Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros Parapijos vaikų dienos centras nuotaikingai šventė savo 10-ties metų gimtadienį.

Šventėje dalyvavo Šiaulių vyskupas, svečiai iš Vokietijos, Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Romas Abunevičius, MOPT generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis, MOPT programų direktorė Rasa Stukienė, Maltos ordino ambasados atstovas Arvydas Bružas ir kiti MOPT atstovai, Algirdas Ščeponavicius su žmona, rėmėjai, buvę darbuotojai (Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė), savanoriai. Svečiavosi ir vaikai, kurie lankė dienos centrą prieš 10 metų.

Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Romas Abunevičius specialiu apdovanojimu apdovanojo baroną Hans von Falkenhausen ir buvusį MOPT prezidiumo narį, Šiaulių Katedros kleboną ir centro vadovą kun. Remigijų Čekavičių.

Šventės dieną centras pasipuošė balionais ir vaikų padarytais baltais balandžiais. Tokiais pačiais balandžiais buvo papuošta ir Šiaulių katedra. Joje birželio 15 d. 11 val. Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už vaikus, jų tėvelius, centro darbuotojus (soc. darbuotoją Vilmą Kaušienę, soc. pedagogę Raimondą Stankuvienę ir pedagogę Onutę Barakauskaitę) bei geradarius. Šv. Mišiose dalyvavo svečiai iš Vokietijos – baronai Monika ir Hans von Falkenhausen, Algirdas Ščeponavičius su žmona, vaikai, tėvai, šeimos ir darbuotojai.

Daugiau prašome skaityti čia: maltiečiai.lt

Parengta pagal O. Barakauskaitės,  V. Kaušienės ir R. Stankuvienės pateiktą informaciją

_NEB6017 _NEB6032

Daugiau nuotraukų…