Liepos 15 d. Kelno katedros kriptoje buvo palaidotas kardinolas Joachimas Meisneris, viena ryškiausių mūsų laikų Bažnyčios gyvenimo figūrų, gerbiamas ir mylimas ganytojas, daug nusipelnęs iš komunizmo išsivadavusios vidurio ir rytų Europos Bažnyčios atgimimui.
Kardinolo laidotuvėse dalyvavo šeši kardinolai ir trys dešimtys vyskupų, tarp jų ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Daugiau skaitykite http://lt.radiovaticana.va

DSC_9430

Daugiau nuotraukų…

———————————————————–

Kelno Arkivyskupo

Dvasinis Testamentas

                                                                                    Kelnas, 2011m.kovo 25d.

 

Mieli dvasinės tarnystės broliai,

Mieli sielovados ir Caritas darbuotojai,

Mieli Kelno  Arkivyskupijos broliai ir seserys,

Mieli draugai ir giminės,

 

Kaip ir visi žmonės, aš nežinau savo mirties dienos ir valandos ir nežinau, kaip ir kur aš mirsiu. Todėl jau dabar norėčiau parašyti savo paskutinį žodį, kuris bus perskaitytas reikiamu metu. Šis žodis, dar prieš ištariant jį jums, pirma turi būti pasakytas Jėzui Kristui.

 

Viešpatie Jėzau Kristau,

Tu esi žodis, iš kurio viskas prasidėjo. Dėkoju Tau, kad Tu panorėjai ir aš atsiradau. Tavo žodis mane lydėjo per gyvenimą ir vedė pas viso pasaulio žmones. Todėl tapau kunigu ir Vyskupu, palaimintu Tavo žaizdomis. Didžiausia mano gyvenimo dovana yra tai, kad Tu man suteikei garbę būti vertu Tavo kryžiaus ir Tavo kančių. Dėl Tavo meilės pasauliui Tavo širdis, rankos ir pėdos buvo pervertos. Iš meilės žmonėms Tu mane palietei savo kryžiumi ir leidai man tapti Tavo kunigu ir Tavo Vyskupu. Todėl mirdamas labiausiai už viską noriu garbinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kryžių, per kurį į pasaulį atėjo džiaugsmas.

Bažnyčios maldose kartu su mūsų kunigais aš tariu:

„Kristau, dieviškasis Viešpatie,

Tave myli visi, kurie tik turi jėgų mylėti:

Nesuvokdami, kurie Tavęs nepažįsta,

Su meile, kurie Tave tiki.

 

Kristau, Tu esi mano viltis,

Mano taika, laimė, visas mano gyvenimas.

Kristau, aš Tau meldžiuosi.

Kristau, aš tvirtai laikausi Tavęs

Visa savo sielos jėga:

Tave, Viešpatie, mylėdamas –

Ieškau Tavęs, seku Tavimi.“

 

Šitame džiaugsme aš stengiausi tarnauti visiems Kelno Arkivyskupijoje. Mūsų Vyskupijos miestas Kelnas garbingai vadinamas „Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fidelis Filia“( „Šventasis Kelnas, Viešpaties malonės valia tapęs Romos bažnyčios dukra“). Savo tarnyste bandžiau pateisinti šį garbingą titulą. Kristus įsteigė bažnyčioje šv.Petro tarnystę, kuri daugeliui tautų visais laikais rodytų kryptį ir teiktų uolos tvirtumą. Tai yra mano paskutinysis prašymas jums visiems: pasitikėkite mūsų šv. Tėvu. Jis yra šiandienos šv.Petras. Eikite jo nurodytu keliu, klausykite jo žodžio. Šv.Petras sau nenori nieko, tačiau nori visko Viešpačiui ir savo sesėms ir broliams. Jūs visi žinote: mano gyvenimas apėmė tris visuomenines sistemas: 12 Hitlerio karaliavimo metų, 44 komunizmo viešpatavimo metus  ir dabar jau virš 20 laisvos demokratijos metų erą. Visose trijose gyvenimo epohose Popiežius man dovanojo teisingą gyvenimo kryptį, padrąsinimą ir palaikymą. Visuomet laikykitės Popiežiaus, ir jūs niekuomet neprarasite Kristaus!

 

Ne malonės, kuri buvo suteikta Apaštalui Jonui aš trokštu, ne atleidimo, kurį Tu suteikei šv.Petrui. Aš maldauju tik to vieno, ką Tu pažadėjai vagiui ant Kryžiaus: „Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje“ (Mk 15,43)

 

Joachimas Kardinolas Meisneris,

Kelno Arkivyskupas