Birželio 20 – 23 dienomis Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras svetingame Pašvitinyje surengė stovyklą Šiaulių vyskupijos Šv. Mišių ministrantams, kurioje dalyvavo devyniolika patarnautojų iš Šiaulių miesto, Kurtuvėnų, Pašvitinio, Kuršėnų, Stulgių.

Stovyklos metu jaunuoliai susipažino su Pašvitinio miesteliu bei apylinkėmis, ėjo į žygį, vyko į ekskursiją ir aplankė Joniškio Švč. Mergelės Marijo ėmimo į dangų bažnyčią, kur juos pasitiko vikaras Vidmantas Kapučinskas, susipažino su Lietuvos krepšinio istorija Joniškio krepšinio muziejuje, lankėsi Žagarės dvaro muziejuje bei senojoje Žagarės bažnyčioje meldėsi Barboros Žagarietės kriptoje.

Trečią stovyklos dieną stovyklautojai ieškojo talentų. Dalyvavo sportiniuose žaidimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, kur kiekvienas turėjo galimybę pasidaryti ikoną bei nulipdyti medalioną iš modelino. Liturginėje grupėje padedami Pašvitinio klebono Vaido ir ŠVJC vadovo kun. Arūno mokėsi paruošti Šv. Mišių taurę, naudotis smilkytuvu.

Bendrystę sustiprino kasdienė malda bei Šv. Mišios Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčioje. Paskutinę dieną stovyklautojus aplankė Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  Jaunuoliai džiaugėsi bendryste su ganytojų, uždavė jam klausimų.

Visos stovyklos metu jaunuoliai dalyvavo slapto draugo žaidime, kai kiekvienas jų stovyklos metu globojo kažkurį iš dalyvių bei slapčia darė jam gerus darbus. Stovyklos uždaryme vaikai aptarė šį žaidimą,  pasidalino stovyklos įspūdžiais ir žadėjo susitikti kitais metais ar per mokyklines atostogas. Visų stovyklautojų vardu dėkojame Pašvitinio Švč. Trejybės parapijos klebonui Vaidui Mikalčiui, bei namiškiams už svetingumą ir kantrybę stovyklos metu.

 

Laura Pasavodskytė, ŠVJC

DSCF4247

DSCF4299

DSCF4277

 

Daugiau nuotraukų…