1Pirmąją vasario dieną, po pietų, Pastoracinio centro salėje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Šiaulių miesto krepšinio komanda “Šiauliai” krepšininkais, treneriais ir rėmėjais.
Pradžioje vyskupas tarė pasveikinimo žodį, pasidžiaugė vakar dienos pergale prieš Estų krepšinio komandą ir palinkėjo Dievo palaimos ateities varžybose bei gyvenime.
Žiūrėtas jaudinantis filmas “NETIKĖTAS SUSITIKIMAS”, kurį pristatė Evangelizacinio centro vadovas Rimantas Pumputis.
Po filmo pamokantį ir padrąsinantį žodį komandai tarė vyriausiasis treneris Antanas Sireika. Jis linkejo visiems susiklausymo, pagarbos vienas kitam ir nuoširdumo.
Šiaulių ganytojas kiekvienam žaidėjui padovanojo 2018 m. katalikišką kalendorių „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai“, o treneris Antanas Sireika – žmonos iškeptą dar šiltą duoną.
Po šilto pabendravimo, prieš išsiskirstydami į namus, sportininkai aplankė Šiaulių katedroje esančias Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas.

2

3

4

5

6

7

8