OLYMPUS DIGITAL CAMERAVasario 7 d. Pastoraciniame centre vyko Šiaulių vyskupijos Caritas ataskaitinis susirinkimas, kuris prasidėjo pamaldomis Pastoracinio centro koplyčioje, dalyvaujant Šiaulių vyskupijos kurijos kancleriui kun. E. Alūzai bei Šiaulių vyskupijos Caritas direktoriui kun. T. Janavičiui.

 

Po pamaldų dalyviai susirinko į vieną iš Pastoracinio centro salių, kur aptarė bendrus darbus, nuveiktus per praėjusius 2014 metus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Susirinkimą pradėjo Šiaulių vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Zita Baranauskienė, kuri trumpai apžvelgė Šiaulių vyskupijos Caritas savanorių darbus ir vykdytas akcijas Šiaulių mieste. Kalbėta apie pirmą kartą praėjusiais metais Lietuvos Caritas rengtą paramos akciją bei televizijos laidą „Įžiebkime viltį kartu“, prie kurios aktyviai prisidėjo ir Šiaulių vyskupijos Caritas.

 

Apie vaikų gynimo dienai paminėti skirtą renginį ir po renginio kilusią idėją rengti vaikų dienos popietes vasaros metu bei akciją OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Pripildykite vaiko kuprinę gerumu“ kalbėjo Šiaulių vyskupijos Caritas savanorė Laura Pasavodskytė. Ji taip pat pasidžiaugė kartu su Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu surengtais Slaugos ir pagalbos namuose kursais, kurie sulaukė teigiamo atgarsio visuomenėje bei dalyvių noro toliau tęsti mokymus.

 

Susirinkimo metu buvo aptartas humanitarinės pagalbos rinkimas Ukrainos žmonėms bei kasmetinė Kalėdinė akcija „Gerumas mus vienija“, per kurią dalis suaukotų pinigų buvo skirta maisto paketams bei šventinėms dovanėlėms, aplankant slaugos ligoninėje esančius vienišus asmenis, nakvynės namų gyventojus ir nepasiturinčias šeimas. Likę pinigai bus skiriami kasdieninei Šiaulių vyskupijos Caritas veiklai, padedant skurstantiems, vienišiems ar į nelaimę patekusiems žmonėms.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAApie kasdieninę veiklą parapijų Caritas organizacijose buvo paprašyta kalbėti visų susirinkusių parapijų Caritas atstovų bei Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ darbuotojų. Išsamią ataskaitą apie šio projekto darbuotojų nuveiktą darbą bei esamus sunkumus pateikė projekto socialinė darbuotoja Vaida Gailiutė.

Susitikime dalyvavo Caritas savanoriai iš Radviliškio, Kelmės, Kužių, Joniškio, Šeduvos, Šiaulių Šv. Jurgio parapijos bei neseniai susibūrusi Tytuvėnų Caritas komanda. Parapijų Caritas atstovai pasidalino informacija apie nuveiktus darbus, rūpesčius bei sunkumus, su kuriais susiduria teikiant pagalbą tiems, kam jos labiausiai reikia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAŠiaulių vyskupijos Caritas direktorius kun. T. Janavičius padėkojo visiems susirinkusiems už kasdienius jų daromus darbus bei drąsino toliau tęsti veiklą.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA