Gruodžio 8 d. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje švęsta Šiaulių vyskupijos globėjos Švenčiausiosios Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos iškilmė.
Šv. Mišias 12.00 val. aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kunigai.

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2016

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2016

Giedojo jaunimo choras „Credo“, vadovaujamas Jūratės Minkevičiūtės.

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2016

Šv. Mišiose dalyvavo Maltos ordino nariai iš Hamburgo.  Juos lydėjo Maltos Ordino pagalbos tarnybos Šiaulių grupės vadovas Vaclovas Vingras ir Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Asta Damkuvienė.

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2016

Išvakarėse gimtadienį šventusį Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį visos parapijos ir kunigų vardu pasveikino Šiaulių katedros klebonas, dekanas, teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus.

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2016

Giesmėmis sveikino Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos ansamblis, vadovaujamas Vitos Kilčiauskienės.

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2016

Daugiau nuotraukų…