Gruodžio 31 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Latvijos sostinę Rygą, kur susitiko su Lietuvos jaunuoliais, dalyvaujančiais Taize Europos jaunimo susitikime.
15 val. Rygos Šv. Alberto bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Eucharistijos aukai: „Šv Mišias aukojame už jus, mielas jaunime, kad Lietuva prisikeltų naujam džiaugsmo, tikėjimo, vilties gyvenimui“, – sakė Jo Ekscelencija.

Taize susitikimas Rygoje 2016-2017

Kartu šv. Mišias koncelebravo Lietuvos Jaunimo Pastoracinės Tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupijos augziliaras Arūnas Poniškaitis, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, kiti Latvijos, Lietuvos bei iš kitų šalių atvykę kunigai.

Taize susitikimas Rygoje 2016-2017

Sakydamas pamokslą arkivyskupas Arūnas Poniškaitis pasidžiaugė, kad Rygoje susirinkęs jaunimas atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus Pasaulio jaunimo dienose išsakytą kvietimą palikti patogias sofas ir leistis į kelionę. Taize susitikimas Rygoje 2016-2017Anot arkivyskupo, sukviesti skirtingų kalbų, kultūrų, konfesijų žmones bendrai maldai yra graži Taize bendruomenės iniciatyva pradėti Naujus metus su viltimi, kad skirtingi gali susikalbėti. Taip pradedami Naujijei su troškimu, kad būtų taika.
 Arkivyskupas pastebėjo, kad naujais metais, kaip ir praėjusiais, sunkumų bus. Tačiau būnant drauge Geroji Žinia apie taiką bei ramybę sklis pasaulyje.
Ką daro Viešpats, kad būdami tokie skirtingi, susikalbėtume?, – retoriškai klausė Ekscelencija. Jis duoda vieną žodį, kuris yra raktas į širdį. Tai vardas – Jėzus – kuris panašiai skamba įvairiomis kalbomis. Tai yra žmogaus vardas, kuris yra mums kelias į vienybę, į santarvę. Nėra kito žmogaus, per kurį būtume išgelbėti.
Dievas ateina į pasaulį silpnu Kūdikiu, mažutėliu, neturtingu. Pasaulyje dideli dalykai gimsta iš labai mažų, nereikšmingų.
Turime viską, ko reikia, kad pasaulis eitų į priekį, į Dangaus Karalystę. Kita vertus, pasauliui reikia mūsų, kiekvieno mūsų indėlio“, – į Taize susirinkusiam Lietuvos jaunimui sakė Lietuvos Jaunimo Pastoracinės Tarybos pirmininkas arkivyskupas Arūnas Poniškaitis.

Taize susitikimas Rygoje 2016-2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo kelionę į Taize Europos jaunimo susitikimą Rygoje 2016 12 28 – 2017 01 01 organizavo Šiaulių vyskupijos jaunimo centras. Kartu su Jaunimo centro direktoriumi kun. Arūnu Jankauskiu ir koordinatore Laura Pasavodskyte išvyko 14 dalyvių.
Taize susitikimas Rygoje 2016-2017

Daugiau nuotraukų…