Rugsėjo 22 – 24 d. Šiluvoje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos, kuriose dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Rekolekcijas vedė svečiaas iš Italijos pranciškonas konventualas psichologas kun. Amedeo Ferrari.

1

2

3

4

5