Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019Sausio 6 d. didžiausioje Šiaulių miesto salėje vyko Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, sukvietusi šeimas iš Šiaulių vyskupijos, Lietuvos ir užsienio.

Kasmet Kalėdų laikotarpį užbaigianti šventė šiais metais organizuota jau aštuonioliktą kartą. Norėta dar kartą prisiminti Lietuvos šimtmetį, todėl šventė pavadinta „Šeimų ištikimybė – tautos stiprybė“. Įeinantiems savanoriai dalino lipdukus, kviečiančius melstis už šeimas.
Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo keturi atvykę vyskupai: Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019vysk. Arūnas Poniškaitis, vysk. Jonas Kauneckas, vysk. Algirdas Jurevičius, vysk. Juozas Matulaitis ir Šiaulių vyskupijos kunigai. Pamokslą sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Didieji Antikos filosofai, anot vyskupo, dejavo, kad nėra šviesos, kuri nušviestų dvasią. Jai nušvitus, iškeliavo Rytų išminčiai, žinodami, kad žmonėms reikia šviesos, nors ir žinojo, kad kelionė bus ilga ir varginanti. Šiandieninės kelionės daug paprastesnės. Panevėžio ganytojas dėkojo Šiaulių vyskupui, kad sukvietė didžiulę salę žmonių melstis už šeimas, dėkoti už šeimų ištikimybę. Vysk. J. Kauneckas išreiškė džiaugsmą, kad tiek daug žmonių išlaiko santuokos ištikimybę. O kaip tie, kurie numoja ranka? Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019Kas atsitinka atmetant Dievo mokymą? Šeimos sugriūna. Kenčia vaikai. Ar atlaiko tie, kurie laikosi ištikimybės Viešpačiui? Panevėžio vyskupas įsitikinęs, kad taip ir pateikė net keletą įrodymų. Pavyzdžiui, moderniojoje Vokietijoje atliktas tyrimas parodė, kad daug rečiau skiriasi tie sutuoktiniai, kurie meldžiasi ir dalyvauja sekmadieniais šv. Mišiose. Laikymasis Dievo mokymo, malda šeimoje padeda ištverti. „Dauguma jūsų, net jūsų vaikų, galėtų tai paliudyti“, – sakė Panevėžio vyskupas, kreipdamasis į salę. Šiais laikais daugelis žmonių galvoja, kad visą gyvenimą nugyventi santuokoje neįmanoma. Įrodanti priešingą tiesą – kad laiminga santuoka yra visam gyvenimui – Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019amerikiečių knyga šiandien yra tapusi bestseleriu ir išversta į 40 kalbų. Milijonai pritaria šiai jų minčiai. Šiandien Europoje vyksta daug negerų dalykų, tačiau turėkim viltį, kad Europa dar ieškos šviesos, kad, kaip meldėsi popiežius Pranciškus, sugebės dar būti Motina, – sakė vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Šiais metais talkinti liturgijos metu buvo pakviesta Šiaulių katalikiškos „Sandoros“ progimnazijos bendruomenė: tėvai, mokiniai, mokytojai. Vedančiąja pora atnaujinant Santuokos sakramentą sutiko būti Reda ir Arūnas Marozai. Atnašas nešė Sandra ir Arūnas Abelkiai su dviem sūnumis: Dovydu ir Kasparu; Visuotinę maldą skaitė Jolanta Banienė su dukra Austėja, pirmąjį skaitinį skaitė progimnazijos direktorius Kęstutis Šaltis, o antrąjį – muzikos mokytoja, liturginio choro vadovė Rolanda Kalakauskienė. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas Petro Bingelio.
Po šv. Mišių Šiaulių vyskupijos šeimos šventės organizatorius ir dalyvius sveikino valdžios atstovai.
Šiaulių m. meras Artūras Visockas teigė, kad ši unikali šventė – reprezentuojantis kūrinys, o jos iniciatorius, Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis yra tas, kuris savo žmogiškąjį pradą neša aukštai pakelta galva.
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis džiaugėsi, kad kai tuokėsi prieš 36-erius metus, jų santuokos liudininkais buvo 3 žmonės, o dabar, atnaujinant priesaiką, liudininkais tapo 3000. Seimo pirmininkas dėkojo Šiaulių vyskupui už „Evangeliją kasdien“.
Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja, seimo parlamentinės grupės „už šeimą“ narė Rima Baškienė dėkojo į šventę susirinkusioms šeimoms: „čia mes tapome stipresni, sustiprėjo mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas“.
Seimo narys, parlamentinės grupės „už šeimą“ pirmininkas Jonas Dagys priminė, kad pamokslo metu Panevėžio vyskupas įpareigojo eiti ir liudyti. „O mes stengsimės padėti seime liudyti jūsų pasiryžimą“.
Socialinių mokslų daktaras Gitanas Nausėda kalbėjo apie tai, ko trūksta šiandien valstybei: pagarbos, saugumo, gerovės. Visa tai randame šeimose. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019Mylinčios tėvų akys ir pagarba vienas kitam labiau moko, nei patarimai, pamokymai ir kita.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dėkojo visiems susirinkusiems, šventę organizavusiam Šiaulių vyskupijos šeimos centrui, kurio vadovė Edita Gulbinienė šventės metu apdovanota medaliu „Atkurtai Lietuvai 100“) , geltonais marškinėliais vilkintiems savanoriams, gimtojo miesto Kauno valstybiniam chorui ir jo vadovui Petrui Bingeliui, dovanojusiems Lietuvos 100-mečiui skirtą programą „Taip niekas tavęs nemylės“. Šventės pabaigoje Šiaulių ganytojas pakvietė pasijusti viena šeima ir susikabinus rankomis sugiedoti tradicinę giesmę „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019

Aldonos Sireikienės nuotraukos…

Jono Vapsvos nuotraukos…