Seimu svente 2016Sausio 3 d. vykusi Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė buvo skirta popiežiaus Pranciškaus paskelbtiems Jubiliejiniams Gailestingumo metams.

Ši kasmetinė šventė – graži šeimų tradicija metus pradėti kartu švenčiant Eucharistiją. Ji organizuota jau penkioliktą kartą. Kaip sakė viena dalyvių, šventė visus dalyvaujančius buria į gražią didelę šeimą. O ji išties didelė – kiekvienais metais į Šiaulių areną suplūsta keli tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos. Joje dalyvauja ir vietinės valdžios atstovai, politikai, seimo nariai su savo šeimomis. 

Šventę organizavo Šiaulių vyskupijos kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių miesto savivaldybė.Aukos liturgijos metu buvo pašventintos kreidos, kurias po šventės išdalino savanoriai.

Siauliu vyskupijos seimu svente 2016

 

 

 

Pirmoji šventės dalis – 14 val. prasidėjusios iškilmingos šv. Mišios. Joms Susikaupti, giedodami giesmes, padėjo iš Mažeikių atvykę Arūnas Raudonius su žmona Lina.

Šv. Mišias aukojo Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupijos kunigai. Koncelebracijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Prie altoriaus, esančio arenos gilumoje, vyskupai ir kunigai atėjo iškilminga procesija. Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, vadovaujamas Tomo Ambrozaičo.

 

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016Pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Mintis apie šeimas bei svarbą joms išlikti stiprioms tikėjime vykdant Dievo valią, ganytojas siejo su gailestingumu: „Gailestingumo metų proga ypatingai turime suprasti kad kiekvienas šeimos narys turi žvelgti į gailestingąją Dievo meilę ir mokytis atlaidumo“. Gailestingumas, atlaidumas prasideda nuo nuoširdžios išpažinties, kurios metu atsiprašoma Dievo už klaidas. Kiti žingsniai – kiekvieną dieną bendrauti su Viešpačiu ir skirti jam pirmąją vietą, „tada iš tiesų šeimos gyvenimas tampa Viešpaties valios vykdymu“, – sakė vyskupas. Savo mintis Ekscelencija iliustravo gyvenimiškais pavyzdžiais iš šeimų gyvenimo bei metaforiniais įvaizdžiais. Seimu svente 2016Tragediją šeimoje ganytojas įvardijo kaip šeimos gyvenimo laivo sudužimą į nuodėmės uolas. Nuo tokių audrų labiausiai nukenčia vaikai, todėl mokyklose daug nelaimingų jaunuolių, daug grubumo, nesusikalbėjimo, netgi minčių apie savižudybę. Šeimose nepajuntamas tikras laimės gyvenimas, nes sutuoktiniai galvoja, kad patys, savo jėgomis, sukurs laimę. Šis kelias dažnas ir neteisingas. Svarbu sugrįžti į šeimą kitu – meilės ir tikėjimo keliu. „Kaip tie išminčiai mes galime atrasti tikrąją šeimos ramybę ir padovanoti ją savo vaikams“. Vyskupas linkėjo, kad šeimose būtų ilgimasi kiekvieno kūdikio, kuris turi ateiti. Siauliu vyskupijos seimu svente 2016Tikinčią šeimą ganytojas lygino su sparnus išskleidusiu ereliu, kylančiu į tobulumo aukštumas. Svarbu, kad šeimos turėtų tvirtus tikėjimo sparnus.

Aro įvaizdžiu ganytojas pasinaudojo kalbėdamas ir apie Bažnyčią: „Bažnyčia yra tarsi aras, kuris neša kiekvieną savo tikintį vaikutį ant savo nugaros“, sakė Šiaulių vyskupas. Bažnyčia kiekvieną pakelia Pirmosios Komunijos dieną ir po jos paleidžia eiti tvirtais tikėjimo žingsniais. Sutvirtinimo sakramento metu jaunuolis Bažnyčios sparnais vėl pakeliamas, kad eitų tvirtai ten, kur nurodo Kristus. Siauliu vyskupijos seimu svente 2016Priimdami Santuokos sakramentą, jau abu „ryžtasi pakilti ten, kur kviečia ištikimybės, meilės ir aukos dvasia“, – sakė ganytojas, linkėdamas: „brangios šeimos, būkime kaip aro šeimos: tvirtos, galingos, ištikimos ir jautrios“. Lietuva galės būti laiminga turėdama ištikimas ir tvirtas šeimas, nes tik tvirtos šeimos gali būti ateities garantas. Siauliu vyskupijos seimu svente 2016

Seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Po pamokslo, tradiciškai, visi šventėje dalyvaujantys sutuoktiniai, padedami Albino ir Mildos, atnaujino Santuokos priesaiką.

Siauliu vyskupijos seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos seimu svente 2016

Maldavimus skaitė Modestas ir Rūta, atvykę iš Užvenčio (Kelmės raj.). Vėliau kartu su tėvais nešė atnašas.

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Aukos liturgijos metu buvo pašventintos kreidos, kurias po šventės išdalino savanoriai.

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

 

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

 

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Antroji šventės dalis pakvietė į koncertą. Nuotaikingą muzikinę programą dovanojo Šiaulių simfoninis orkestras, dirigentas Julius Geniušas, bei Lietuvoje gerai žinomi ir mėgiami solistai: Lilija Gubaidulina, Rafailas Karpis, Liudas Mikalauskas, Virgilijus Noreika ir Rita Preikšaitė. Šventė baigta bendra Šiaulių vyskupo vadovaujama giesme „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

Siauliu vyskupijos Seimu svente 2016

 

 

Apie šeimų šventę taip pat rašo:

etaplius.lt

www.15min.lt

lrytas.lt