Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis„Airijos diena“ su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu kalbėjo apie Kalėdų džiaugsmą, švenčių virtimą apsipirkimo laikotarpiu, skaudžias emigracijos pasekmes, kai tėvai praranda vaikus, apie artimo meilę ir viltį, kad gyvenimas Lietuvoje gerės.
Airijos lietuviams vyskupas linkėjo: Mielieji lietuviai, kurie esate išvykę į tolimąją Airiją, pirmiausia palinkėčiau, kad kiekvienas įsileistumėte į savo širdį Kristų – gyvenimo davėją. Tik patyrę jo artumą, susivieniję su juo ir gyvendami evangelijos dvasia, skaitykite kasdien Šventąjį Raštą, evangeliją, nes evangelija yra geroji, linksmoji naujiena, kurią mums perteikia Viešpats, trokšdamas mūsų gyvenimo pilno gerumo, vilties ir tiesos. Telaimina jus Dievas.
Su vyskupu kalbėjo Svajūnas Sabaliauskas

Interviu skaitykite: www.adiena.lt