BŪKIME DĖKINGI!

Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės,
Su meile ir dėkingumu įžengėme į didžiąją MEILĖS PASLAPTĮ – KALĖDAS.
Tai ilgai lauktoji dangaus dovana žemės keleiviams.
Ar sugebame už ją padėkoti?
Didysis meilės Mokytojas, užgimęs Betliejaus tvartelyje mums primena, jog tai, kas nutinka kasdienybėje, suteikia galimybę kitaip mylėti, nuoširdžiau tikėti ir gyventi pasaulyje, kuris nušviestas begalinės meilės spinduliais.
Mylėdami ir tikėdami Dievu, kasdien už viską dėkokime, o gyvenimo Šaltinis, trykštantis iš Betliejaus, mus nuolat gaivins meile ir gailestingumu.
Dievas trokšta, kad mūsų gyvenimas būtų sėkmingas, o laimingo gyvenimo paslaptis glūdi dėkingume. Psalmininkas sako: “Dėkokime Viešpačiui, nes jis geras,-jo ištikima meilė amžina” (Ps 107-1). Apaštalas Paulius mus ragina: “Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš mūsų Kristuje Jėzuje” (1Tes 5,16-18).
Gyvenimo kelionėje negalime tuo pat metu būti dėkingi ir nelaimingi. Moteris pasakoja, jog važiuodama automobiliu per tiltą prie San Francisko įlankos, visada sumoka už save ir už automobilį važiuojantį iš paskos. Kartą mokesčių rinkėja, palyginusi mano ir už manęs esantį prabangų automobilį pritemdytais langais, nustebo. Minėtas automobilis privažiavo prie manojo, langų stiklai nusileido ir pasirodė dviejų mažų mergaičių, jų motinos ir tėčio veidai. Labai sujaudinti mano dovanos, jie mojamo man rankomis, signalizavo ir dėkojo. Iš jų reakcijos supratau, jog tai ką padariau, buvo daug daugiau nei mokestis už važiavimą per tiltą. Laime švytintys mergaičių veidai ir nuostaba tėvų akyse bylojo, kad ši diena jiems tapo ypatinga.
Brangūs broliai ir seserys, kasdien eikime per pasaulį, nusiteikę kam nors ir už ką nors padėkoti. Dėkingumas taurina mūsų ir tų, su kuriais bendraujame, gyvenimą. Kartais pamirštame, jog esame Dievo kūriniai ir tai, kad Viešpats nori, jog mes džiaugtumėmės gyvenimu. Jausdami begalinę Dievo meilę, visada dėkokime už draugus ir priešus, už džiaugsmą ir gyvenimo išbandymus, nes džiaugsmas mums  teikia malonumo, o išbandymai padeda augti. Kasdien vis labiau pasitikėkime Dievu, tuomet mūsų gyvenimas bus harmoningas ir jame bus daugiau gėrio.
Šiuo sunkiu išbandymų laiku, norime nuoširdžiai padėkoti visų ligoninių vadovams, gydytojams ir visam medicinos personalui, Šiaulių miesto ir rajonų merams, policijos ir kitų sričių darbuotojams, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir saugumu.
Tenetemdo pandemijos siaubas giliai tikinčių, karštai Dievą mylinčių ir Juo pasitikinčių širdžių.
Brangieji, mylėkime ir būkime dėkingi vieni kitiems, tai bus kilniausia padėka Kūdikėliui Jėzui.
Džiugių Šventų Kalėdų ir palaimintų 2021 metų!
Nuoširdžiai,

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis