Vida URBONIENĖ

Prieš Šv. Mišias prie Rūpintojėlio žuvusių atminimui uždegtos žvakutės

Prieš Šv. Mišias prie Rūpintojėlio žuvusių atminimui uždegtos žvakutės

Šiemet Skaistgirio Šv. Jurgio parapija kartu su seniūnijos teritorijoje esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis susijungė į susivienijimą dalyvauti respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“. Iki tol parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis aktyviai bendradarbiaudavo su projekte dalyvaujančiomis kaimų bendruomenėmis. Pasak klebono kunigo A. Trakšelio parapijos įsijungimas į vykdomą projektą tai ne kas kita, kaip rūpestis visais parapijos tikinčiaisiais. Ne kiekvienas parapijos tikintysis yra vienos ar kitos nevyriausybinės organizacijos narys, o saugumas kelyje turėtų būti svarbus kiekvienam iš mūsų. Iš projekto vykdytojų gauti atšvaitai, atmintinės, liemenės ar kita šviesą atspindinti atributika labai praverčia atokių kaimų gyventojams, kurie tamsoje eina pėsčiomis, važiuoja dviračiu. Minint kely žuvusių dieną, parapijiečiai ateidami į Šv. Mišias atsinešė žvakelių, kurias uždegė prie Rūpintojėlio esančio bažnyčios šventoriuje.
Namo parapijiečiai grįš nešini projekto vykdytojų skirtomis priemonėmis eismo saugumui užtikrinti

Namo parapijiečiai grįš nešini projekto vykdytojų skirtomis priemonėmis eismo saugumui užtikrinti

Šv. Mišių homilijos metu klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė maldoje prisiminti tuos kurie negrįžo iš kelio ar kelyje buvo sužeisti. Taip pat kvietė nelikti abejingiems vieni kitiems. Vyresniems priminti kelių eismo taisykles vaikams, jaunimui padėti senjorams ištikus nelaimei kelyje. Dovanotas atšvaitas neapsaugos mūsų, jei patys nesisaugosime ir nesaugosime aplinkinių. Po Šv. Mišių, kuriose ypač aktyviai dalyvavo Reibinių, Lankaičių ir Skaistgirio gyventojai, buvo išdalintos priemonės saugiam eismui kelyje užtikrinti. Minėjimo dalyviai buvo pradžiuginti ir
Skaistgirio gimnazijos gimnazistų piešinių paroda, kurioje vaizdingai pavaizduotas gyvenimas, gyvybė ir mirtis. Besimezgantis gražus bendradarbiavimas  bažnyčios, gimnazijos ir bendruomenių puikus pavyzdys aplinkiniams.
Gimnazistų piešinių paroda bažnyčioje tikinčiuosius džiugins visą Advento laikotarpį

Gimnazistų piešinių paroda bažnyčioje tikinčiuosius džiugins visą Advento laikotarpį