Rugsėjo 21 d. Skaistgiryje pašventintos Kryžiaus kelio stočių koplyčios.

Iškilmės prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis. Jas Skaistgirio parapijos bažnyčioje aukojo šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS. Šv. Mišių auka ganytojas dėkojo Dievui už visus geradarius, kurie prisidejo prie naujų Kryžiaus kelio stočių įrengimo bažnyčios šventoriuje. Koplytėlėse skulptūrėles iš medžio išdrožė Saulius ALĖJŪNAS.

Šv. Mišiose dalyvavo gausiai susirinkę parapijiečiai ir svečiai. Kartu su vyskupu Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaladas Alūza. Šventėje dalyvavo Žagarės klebonas Marius Dyglys.

Po Šv. Mišių vyskupas pašventino Kryžiaus kelio stočių koplytėles. Atnaujinimo laukia dar 7 koplytėlės.

Šventė tęsėsi Skaistgirio kultūros namuose. Apžiūrėta fotografijų paroda, skirta Skaistgirio bažnyčios nekilnojamo paveldo įamžinimui. Du chorai ir solistė atliko keletą gražių lietuviškų dainų. Salėje buvo rodomos skaidrės apie Skaistgirio bažnyčią, smulkiai papasakota apie Kryžiaus kelio stočių atnaujinimo darbus. Lektorė iš Kauno nepaprastai gerai įvertino skulptūrėles koplytėlėse ir priminė, jog Kryžiaus kelio stočių koplytėlės dar yra Pašvitinio bažnyčios šventoriuje ir kitose Šiaurės Lietuvos bažnytėlese.

Nuotraukos