Jėzuitų stovyklaLiepos 26–30 dienomis netoli Kryžių kalno, Angelų svetainės sodyboje, palapinėse ir svečių namuose, buvo įsikūrusios šeimos, kurios dalyvavo trečią kartą Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenės organizuotoje katalikiškoje šeimų stovykloje. Per stovykloje praleistą laiką šeimos tobulėjo dvasiškai, daug laiko skyrė gilesniam Dievo pažinimui, paskaitoms, susitikimams, bendravimui.

„Tai buvo savaitė bendrystės, meilės, dosnumo, gilesnio vienas kito pažinimo, žinių, atotrūkio nuo kasdienybės, – sakė šiaulietė Nijolė. – Jėzuitų stovykla 2017Skirtingos veiklos, įdomūs lektoriai suteikė jėgų ir noro gilinti tikėjimo žinias, dar labiau susitelkti bendruomenėje ir šeimoje.“

Penkias dienas šeimų stovykloje kasdien vyko vis nauji užsiėmimai: paskaitos, bibliodrama, liudijimai, refleksijos, buvo aukojamos šv. Mišios, liturginiai šokiai, teminiai vakarai, šeštadienio vakarą vainikavo eisena į Kryžių kalną, vigilija Kryžių kalne, šlovinimo vakaras, o sekmadienį – Kryžių kalno atlaidai.

Kryžių kalno atlaidų išvakarėse stovyklautojai surengė inscenizuotus pasirodymus penkiose Kryžiaus kelio procesijos stotyse. Kryžiaus kelio vaidinime dalyvavo visi stovyklos dalyviai – nuo kūdikių iki vyresnio amžiaus žmonių. Jėzuitų stovykla 2017Sužavėjo liturginiai šokiai, kuriais baltais rūbais pasidabinusios moterys, pasveikino susirinkusiuosius prie Kryžių kalno.

Kiekviena stovykloje praleista diena vis kitokia. Šeimų stovyklos dalyviai susitiko su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, kuris aukojo šv. Mišias, bendravo su šeimomis. Vyskupas E. Bartulis akcentavo, kad kiekvienai šeimai labai svarbu laikytis dienotvarkės.

Dienotvarkės sudarymas, jos reikšmė dvasiniame gyvenime, poros santykiams, šeimos bendrystei, tarsi leitmotyvas skambėjo per visus stovykloje vykusius susitikimus.

Jėzuitų stovykla 2017„Šeimos gyvenimas bus ilgas ir ramus, jei jį lydės režimas ir disciplina“, – sakė dvasinis stovyklos vadovas ir iniciatorius, Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius, tėvas Stasys Kazėnas SJ. Sutuoktiniai paskutinę dieną stovykloje iš pradžių atskirai kiekvienas rašė savo dienotvarkę, o vėliau kartu derino. Kiekvienas numatė laiką rytinei maldai, bendrai šeimos vakaro maldai ir reikiamą laiką poilsiui.

VDU Katalikų teologijos fakulteto docentė dr. Lina Šulcienė kalbėjo apie medijų poveikį žmogui. Ji taip pat akcentavo planavimą – darbai Dievui, šeimai, darbui.

„Išorinė tvarka kyla iš Dievo. Kiekvienam žmogui reikia surasti vidinę ramybę. Jėzuitų stovykla 2017Reikia tvarkos ir giluminio žvilgsnio į Dievą“, – sakė tradiciškai kiekvieną vasarą su stovyklautojais susitinkantis kariuomenės kapelionas, egzorcistas dr. Arnoldas Valkauskas. Jis ragino melstis, rūpintis savimi, nepervargti, turėti dienotvarkę.

Stovykloje šeimos gavo ne tik peno sielai, bet ir kūnui – liturginius šokius šoko ant rasotos žolės, gyveno gamtos apsuptyje, miegojo palapinėse, maudėsi tvenkinyje, kaitinosi pirtyje, mėgavosi skaniais patiekalais ir dėkojo Dievui už suteiktą galimybę būti drauge.

Kol tėvai dalyvavo susitikimuose, vaikai žaidė, atliko įvairias užduotis. Su mažaisiais stovyklos dalyviais dirbo jaunimo klubo MAGIS savanorės.Jėzuitų stovykla 2017

Šeimų stovyklą iš dalies rėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenės info.

 Publikuoti 8Publikuoti 8