img_41471Rugsėjo 28 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje kapelionas Arūnas Jankauskis ir studentai ateitininkai surengė tekstų skaitymo aptarimą prigimtinio įstatymo tema. Konferenciją skaitė Šiaulių universiteto Istorijos ir filosofijos katedros lektorė dr. Inesė Ratnikaitė. Prelegentė aptarė Dievo įstatymo, laikinų gėrybių, bendrojo gėrio ir laisvės santykį, kokiu būdu žmogus žino apie tai, kas gera ir kas bloga, vertybių ir dorybių temas. Kalbėta apie šiuolaikinės visuomenės nuostatas, taip pat kuo vadovautis, norint gyventi pagal prigimtinį įstatymą. Studentai bei atvykusi Studentų ateitininkų sąjungos koordinatorė Julija Ladigaitė džiaugėsi paskaitos aktualumu sprendžiant žmogaus teisių bei bendrojo gėrio klausimus.
Studentai ateitininkai kviečia dalyvauti studentus rudens akademijoje ir į trečiadieninius susitikimus Šiaulių vyskupijos jaunimo centre https://www.facebook.com/jaunimas.svjc/ 19 val., adresu Tilžės g. 186., telefonas pasiteiravimui 8 627 92 357
http://sas.ateitis.lt

img_41451

img_41521

supr