Bažnyčia Gruodžio  24 d. Kūčios

Bernelių šv. Mišios

Gruodžio

25 d. Šv. Kalėdos

 

Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena

 

Gruodžio

31 d. Padėkos Šv. Mišios

 

Sausio 1 d. Naujieji Metai

 

Joniškio 22.00 8.00, 12.00 10.00, 12.00 23.00 10.00, 12.00
Kelmės 22.00 8.00, 10.00, 12.00 8.00, 10.00, 12.00 18.00 10.00, 12.00
Pakruojo 22.00 9.00, 10.30 10.30 17.00 10.30
Radviliškio 21.00 8.00, 11.00 9.30, 11.00 18.00 10.00, 12.00
Šiaulių Katedra 22.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 18.00 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Šiaulių šv.Jurgio 21.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 8.00, 10.00, 12.30, 17.00 17.00 10.00, 12.00, 17.00
Šiaulių švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 22.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 18.00

Naktinės adoracijos metu 21.00, 24.00 ir 5.00 žr. Eucharistinė adoracija

9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) 20.30 9.00, 11.00, 18.00 11.00, 18.00 23.00

Adoracija nuo 22.00

9.00, 11.00, 18.00