Kovo 4 d.  Šiaulių Katedroje Šv. Kazimiero ordinas Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui  įteikė Lietuvos valstybės ir jos jaunimo globėjo Šventojo Kazimiero ordino Garbės medalį bei paskelbė Šiaulių regiono tikėjimo sklaidos šviesuoliu.
Apdovanojimą įteikė v. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas ir Ordino Garbės Dama Loreta Bartkevičiūtė-Valienė.
Šv. Kazimiero iškilmės ir Šiaulių regiono šviesuolio nominacija 2017
Šv. Kazimiero iškilmės kovo 4 d. Šiaulių katedroje prasidėjo šv. Mišiomis. Jas aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giedojo Remigijaus Adomaičio vadovaujamas berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Susirinko neįprastai daug žmonių.

Šv. Kazimiero iškilmės ir Šiaulių regiono šviesuolio nominacija 2017

Šv. Kazimiero ordinas kasmet, Šv. Kazimiero dieną – kovo 4-ąją, nominuoja Šiaulių miesto bei regiono Šviesuolį ir įteikia jam Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklą.
2014 metais juo tapo Kultūros šviesuolis, 12 kartų pripažintas geriausiu pasaulio konkursuose Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis” įkūrėjas ir vadovas REMIGIJUS ADOMAITIS už šimtams vaikų išugdytą meninę raišką ir pilietiškumą.
2015 metais Verslo šviesuolio laureatu tapo kultūros mecenatas, Vilniaus Valdovų rūmų atkūrimo valdybos narys ir rėmėjas „Rūtos” fabriko ilgametis generalinis direktorius ALGIRDAS GLUODAS už skaidrią veiklą, įmonės atkūrimą ir jos produkcijos iškėlimą į aukščiausią kokybę bei nuoširdžius santykius su žmonėmis.
2016 metais Mokslo šviesuoliu tapo daugelio knygų ir vadovėlių autorius, lituanistas, habil. dr. profesorius-emeritas KAZIMIERAS ŽUPERKA už išugdytą jaunąją lituanistų kartą, lietuvių kalbos grožio puoselėjimą.
2017 metais nuspręsta Šiaulių regiono Tikėjimo sklaidos šviesuoliu paskelbti Šiaulių vyskupą EUGENIJŲ BARTULĮ už veiksmingą ir patrauklią tikėjimo sklaidą bei nuoširdžią meilę žmonėms, Dievui ir Tėvynei bei apdovanoti Šventojo Kazimiero ordino Garbės medaliu.
Sveikino LR seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Šiaulių meras Artūras Visockas, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, Lietuvos katalikės moterys.
Šventėje taip pat dalyvvo, muzikiniu kūriniu vyskupą sveikino jaunoji 2016 m. Šiaulių miesto Šviesuoliukė smuikininkė Liepa Jurgutavičiūtė ir Šv. Kazimiero ordino nariai bei jų vadovaujami muzikos atlikėjai: Nijolės Prascevičienės smuikininkai, Marytės Markevičienės akordeonų klasika, Sigito Vaičiulionio kamerinis ansamblis „Ars vivo”, kanklininkės dėstytojos Regina Vaišnorienė ir Regina Marozienė, aktorius Vladas Baranauskas, Remigijaus Adomaičio berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”. Taip pat sveikino prof. V. Noreikos magistrantas Juozas Janužas, Šiaulių universiteto choras „Studium“, vadovaujamas doc. Birutės JanonienėsŠventę vedė Raimonda Sližienė.
Jaunuoju 2017 m. Šiaulių miesto šviesuoliu paskelbtas Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatas, trimitu grojantis Justinas Drakšas. Jam apdovanojimą įteikė Šiaulių regiono komtūras Kazimieras Celestinas Alminas.

 

Šv. Kazimiero iškilmės ir Šiaulių regiono šviesuolio nominacija 2017

Daugiau nuotraukų…

 

GYVENTI DARANT GERA