Šiaulių kraštui Velykos 2023 m.

 

MIELIEJI ŠIAULIŲ KRAŠTO ŽMONĖS!

 

Prisikėlė Gerasis Ganytojas – Kristus, kuris atidavė už mus savo gyvybę.

Mylėkime Jį ir gyvenimas bus pilnas meilės ir tiesos, ramybės ir džiaugsmo.

 

 

Džiugių šv. Velykų nuoširdžiai linki

 

Šiaulių vyskupas                                                                                                                                                                                                                  Eugenijus Bartulis

 

VELYKNAKTIS

Ramu… Tik vėjas glosto dar plikas šakas.

Mėnulio pilnatis dar blukina žvaigždes.

Širdis kiekvieno virpina gili nerimastis.

Prisikėlimas. Laukiame ir tikime – jisai įvyks.

Ramu. Dar varpinių netrikdo gaudesys,

Varpai dar tyli ‒ juos kankina ilgesys…

O aš galvoju, jei sulauksiu, kai prašvis,

Kalbėsiu „Tėve mūsų“ ir JIS – sugrįš.

Tikėjimas. JAME paslėpta paslaptis.

Supras tik tas, kas JĮ sugrįžtantį išvys.

Jau ne ant Kryžiaus, o širdy savoj.

JIS meile sualsuos džiaugsmingoje dienoj.

Tad gluskime prie JO, mielieji broliai, sesės.

Su JUO džiaugsme ir negandoj paskęskime.

Juk mes nuo amžių gyvename su JUO,

JIS kojas mūsų plauna ir džiaugiamės mes tuo.

Velyknaktis. Nuplaukim kojas JAM!

Ne vandeniu, o meile, kaip savo artimui brangiam.

Ir džiaukimės ‒ laisvėsime kasdien visi,

Juk tai pavasaris ir atgimimas jau arti.

Eilėraščio autorius Jūra Vladas Vaitkevičius

 

2023-03-26 varnenas

Nuotrauka Birutės Musneckienės