Gruodžio 8 d. Šiaulių vyskupijos kunigai ir tikintieji susirinko  minėti Šiaulių vyskupijos globėjos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę.
Iškilmė 11.30 val. pradėta rožinio malda.
12.00 Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių vyskupijos kunigai.

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2017

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2017

Šiaulių vyskupijos globėjos iškilmė 2017„Susirinkome padėkoti Švč. Mergelei Marijai, kuri jau 20 metų globoja mūsų vyskupiją“, – pradėdamas pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Marija – labiausiai išaukštinta, nes Dievas ją pasirinko. Ji apsaugota nuo bet kokios sutepties. Neprilygstamas grožis spinduliuoja viso pasaulio istorijoje.
Ypač žvilgsnis nukrypsta į mūsų šeimų motinas. Kaip svarbu, kad jos išsaugotų tyras širdis. Jei Viešpats taip apsaugo dangiškąją Motiną Mariją, kaip svarbu kiekvienai motinai pajusti, kad per ją ateina gyvybė. Matome daug vaikų, apiplėštų dvasine ir kūniška prasme. Negalime perduoti to, ko patys neturime. Te ši šventė paskatina visas motinas atsigręžti į dangiškąją Mergelę Mariją. Kiekviena būsimoji motina turi pagalvoti apie gyvenimą, paaukotą Viešpačiui, nes vaikas pradedamas auklėti daug anksčiau, nei gimsta.
Vyskupas taip pat priminė Dievo Motinos apsireiškimą Montikjaryje (Italija) 1947 m. Ji prašė maldos, ypač – už kunigus ir vienuolius, trokšdama, kad jie būtų švyturiai ir perduotų Evangeliją tyromis širdimis ir mintimis. Marija troško, kad gruodžio 8 d. 12 val. būtų švenčiama kaip malonės valandą. kaip tik šią malonės valandą ir esame susirinkę, – sakė Šiaulių vyskupas. „Šią malonės valandą dėkokime ir prašykime, kad eitume ramybės ir šventumo keliu. Kad turėtume gyvenimo džiaugsmo ir šiam diaugsmui nieko netrūktų“.
„Pavedame tau, Marija, kunigus, vienuolius ir vienuoles ir visus tikinčiuosius, kad būtume ištikimi Dievo valios vykdytojai“, – meldėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, baigdamas pamokslą.

Daugiau nuotraukų…

Dievo pasiuntinys arkangelas Gabrielius, apsireiškęs Švč. Mergelei Marijai ir sveikindamas ją, pasakė, kad ji yra pilna Dievo malonės. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą paskelbė  pop. Pijus IX 1854 m. gruodžio 8 d. Ketveriems metams praėjus, Lurde apsireiškusi Marija, paklausta Bernadetos, koks jos vardas, atsakė: „Aš – Nekaltasis Prasidėjimas“.