Kovo 27 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje aukotos šv. Mišios, skirtos dviejų kunigų – jėzuitų mirties metinėms: t. Ladislovui Baliūnui (vieni metai po mirties) ir t. Anicetui Tamošaičiui (dveji metai po mirties).
Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

IMG_6068

IMG_6077

IMG_6086

Leono Nekrašo nuotr…