Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Dvasinio tobulėjimo fakulteto paskutinis užsiėmimas buvo išvažiuojamasis. TAU studentai balandžio 25 d. vyko į piligriminę-pažintinę kelionę.
Pirmadienio rytą piligrimai rinkosi į prie Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro sustojusį autobusą. 10 val. išlydėti atėjo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Kancleris palinkėjo geros kelionės, dvasinių vertybių, padalino Barboros Žagarietės pav. ir palaimino išvykstančius.
Žagarės aikštėje virš trisdešimt piligrimų pasitiko Žagarės parapijos klebonas kun. Marius Dyglys. Klebonas trumpai pristatė miesto istoriją bei vieną miesto simbolių – vyšnias.

Zagare

Į Žagarę piligrimai vyko turėdami du konkrečius tikslus – pasimelsti DT Barboros Žagarietės kriptoje bei aplankyti tėvo Stanislovo namelį netolimoje Juodeikių parapijoje.
Žagarėje laukė daugiau malonių, džiugiai sutiktų siurprizų. Pirmiausia aplankytas vyskupo Julijono Steponavičiaus namas. Kunigas Marius papasakojo vyskupo trėmimo į Žagarę aplinkybes, vykdytą griežtą veiklos kontrolę, tos kontrolės nesustabdytus vyskupo Julijono darbus bei Žagarėje pasėtą dvasingumo sėklą. Metaforiniais, jumoristiniais pasakojimais kunigas atskleidė ir vysk. J. Steponavičiaus asmenybės bruožus. Jis buvo paprastas, nuolankus, darbštus, mylintis, kartu įžvalgus, išmintingas, drąsus, ryžtingas, atkalus, tikintis Lietuva ir jos ateitimi.

Zagare

12 val. piligrimai dalyvavo Šv. Mišiose, aukotose senojoje Žagarės bažnyčioje. Kun. Marius sakė skatinantis tiek piligrimus, tiek turistus ekskursiją pradėti Šv. Mišiomis, o po jų – leistis į Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės kriptą.
Iš Šiaulių atvykę piligrimai ir bažnyčioje, ir prie Barboros karstelio uždegė žvakeles. Kriptoje, kunigo vadovaujami, meldėsi atsivežtomis intencijomis. Melstasi ir už tuos TAU Dvasinio tobulėjimo fakulteto studentus, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių negalėjo atvykti. Po maldos bendrauta šventoriuje, šalia kriptos.

Zagare

Žagarės klebonas ir po to nepaliko piligrimų. Pasiūlė aplankyti lėlių muziejų. Tiek įvairios lėlės, tiek muziejaus įkūrėjos, puoselėtojos, lėlių kūrėjos mokytojos Aušros Petrauskienės pasakojimas dovanojo džiugią nuotaiką, paliko neišdildomus įspūdžius.

Zagare

Aplankyti ir Žagarės dvaro rūmai. Susipažinta su Žagarės, dvaro istorija, apžiūrėtos ekspozicijos. Džiugino įvairios faktų, žinių pateikimo formos, tokios pramogos, kaip galimybė nusifotografuoti su dvarininkų rūbais; išrinkti gražiausią kaliausę kaliausių kambarėlyje. TAU studentai mielai atliko įvairias užduotis, sprendė rebusus.

Zagare

Juodeikių kaime pirmiausia užsukta į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, pagarbintas Švč. Sakramentas. Aplankyta mažutėlė zakristija, kurioje kurį laiką gyveno tėvas Stanislovas. Buvo spėjusių užlipti net ant viškų.
Į šventoriuje stovintį t. Stanislovo namelį visi nesutilpo. Viena TAU studenčių – Irena Aukselienė, gimusi ir augusi Juodeikiuose, papasakojo prisiminimus, įvairius pasakojimus apie t. Stanislovą.
Pabaigai aplankyta Mūšos tyrelio pelkė. Pažintiniu taku nueita iki pat ežero, džiaugtasi grynu oru, pelkių kvapais ir garsais. Netgi, ties vienu informaciniu stendu, rastas lobis. Lobį piligrimai paliko, o iš pelkės, sekdami Žagarės klebono pavyzdžiu, išsinešė tik prie tako rastas šiukšles.Zagare

Zagare

Gražinę kun. Marių į Žagarę, nuoširdžiai padėkoję, pasižadėję grįžti su vaikais ir anūkais, TAU Dvasinio tobulėjimo fakulteto studentai džiugiai nusiteikę grįžo į Šiaulius. Autobuse dar buvo skaitoma poezija, giedamos giesmės, dainuojamos dainos, kurias vedė Šiaulių šv. Elžbietos moterų katalikių draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė.

Nuotraukos