Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijinėje vaikųpast2 globos namų teritorijoje stovi 4 pastatai. Pirmasis, kuriame buvo apgyvendinti vaikai – buvusi Pamūšio parapijos klebonija. Buvęs senas, nenaudojamas pastatas suremontuotas ir jame apsigyveno 7 vaikai bei darbą pradėjo trys darbuotojos. Vėliau iš trijų namo pusių buvo pristatyti priestatai. Įrengtas erdvus poilsio kambarys, pavėsinė ir maisto gaminimo blokas. Dar po metų sutvarkius namo skliautus įrengtas antras pastato aukštas.

Metai po metų buvo remontuojami visi teritorijoje esantys pastatai. Įrengtas pamokų ruošos namas, pirtis, sandėlis sezoniniams daiktams sandėliuoti. Prieš du metus pabaigtas restauruoti paskutinis pastatas. Seniau viduryje kiemo stovėjęs tvartas virto antru gyvenamuoju namu.

Globos namuose gyvenančių vaikų skaičius nuolat kinta. Tenkinant vaikų poreikius užtikrinama ne tik būtina specialistų pagalba, tačiau ir kultūrinis, edukacinis lavinimas.

Į globos namus atvyksta savanoriai iš Lietuvos bei užsienio valstybių. Čia dažnai svečiuojasi rašytojai, muzikantai, socialinių iniciatyvų partneriai. Bendravimas su atvykstančiais žmonėmis padeda lavinti socialinius įgūdžius, užmegzti ir palaikyti pokalbį, skatina žingeidumą ir domėjimąsi įvairiomis sritimis. Savanoriai atvykstantys iš svečių šalių neretai papasakoja apie gyvenimą užsienyje, keliones. Tokiu būdu, vaikai turi galimybę bent dalinai suvokti pasaulio platumą, kultūrų įvairialypiškumą ir aplinkos skirtumus.

Visi vaikai lanko formalias švietimo įstaigas, kurios parinkamos atsižvelgiant į vaikų intelektinius gebėjimus ir palankiausią vaikui situaciją. Didžioji dalis globotinių ugdomi Balsių pagrindinėje mokykloje. Su mokyklos bendruomene palaikomi itin artimi ryšiai, tokiu būdu užtikrinamas efektyvus ir savalaikis informacijos perdavimas.

Neformalus ugdymas padeda atskleisti talentus bei gebėjimus, realizuoti svajones. Vaikai lanko neformalaus ugdymo užsiėmimus mokykloje, dalyvauja grupėse, kurios rengiamos globos namuose, taip pat dažnai turi galimybę išvykti į keliones, aplankant ne tik Lietuvos miestus, tačiau ir kai kurias užsienio šalis.

Vaikams sulaukusiems 16 metų sudaroma galimybė iš dalies gyventi savarankiškai. Paskutinis renovuotas namas skirtas šioms reikmėms tenkinti. Šiame name nėra nuolat dirbančių socialinių darbuotojų.

Auklėtiniai gyvena savarankiškai priimdami sprendimus, tvarkydamiesi buitį, organizuodami savo laisvalaikį. Pasitvirtino tiesa, jog tai vienas iš efektyviausių būdų ugdant individualius savarankiško gyvenimo gebėjimus.