Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe'“ (Iz 65, 17-18).

Skelbiame pamaldų tvarką Šiaulių vyskupijos Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Šiaulių dekanatuose

Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų tvarka:

Bažnyčia Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų iškilmė Velykų II diena Atvelykio Sekmadienis
Gačiūnių Šv. Stanislovo Kostkos 16.00 16.00 16.00 11.00
Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 18.00 18.00 18.00 8.00, 12.00 10.00 10.00
Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo 11.00
Kriukų Šv. Lauryno 18.00 18.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Rudiškių Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo 17.00 17.00 17.00 10.30  10.00
Skaistgirio Šv. Jurgio 18.00 18.00 19.00 9.00 11.00 11.00
Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus 18.00 18.00 20.00 8.00 12.00 12.00
Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus (II Žagarės parapijos) 10.00 10.00
Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus 18.00 12.00 14.00
Bažnyčia Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų I diena Velykų II diena Atvelykio

sekmadienis

Karklėnai 16:00 17:00 10.00   – 11.00
Kelmė 18:00 18:00 20:00 8:00, 12:00 10:00,12:00 8:00,10:00, 12:00
Kiaunoriai 16:00 12:30 12:30
Kolainiai 16:30 16:30 16:30 10:00  – 9:00
Kražiai 18:00 18:00 19:00 8:00 13:00 13.00
Lioliai 19:00 19:00 19:00 9:00 11.00 11.00
Maironiai 15:00 15:00 15:00 7:00 9:00 9:00
Pakražantis 16:00 16:00 18:00 11:00 10:00 10:00
Palendrių vienuolyno 17:30 16:00 22:00 10:00 10:00 10:00
Pašilė 16:00 11.30   – 10.00
Šaukėnai 19:00 19:00 19:00 8:00 12:00 12:00
Stulgiai 19:00 19:00 21:00 8:00 12:00 12:00
Tytuvėnai 18:00 18:00 18:00 8:00 10:00 10:00 ir 12:00
Užventis 18:00 18:00 18:00 8:00 11:00 11:00
Vaiguva 18:00 18:00 18:00 8:00 11:00 11:00
Verpena   –    – 15:00   –
Vidsodis 17:00 17:00 17:00 10:00 10.30 10.30
Žalpiai 17:00 17:00 17:00 11:00 13:00 13:00
Bažnyčia Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų iškilmė Velykų II diena Atvelykio Sekmadienis
Klovainių Švč. Trejybės 18.00 18.00 20.00 8.00 12.00 12.00
Lauksodžio šv. Aloyzo 17.00 17.00  17.00 11.00  –  10.00
Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 18.00 18.00 20.00 8.00, 10.00 10.00 10.00
Lygumų Švč. Trejybės 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Pakruojo šv. Jono Krikštytojo 17.00 17.00 19.00 8.00, 10.30 10.30 9.00, 10.30
Pamūšio šv. Antano Paduviečio  –  17.00  12.00 13.30
Pašvitinio Švč. Trejybės 19.00 19.00 20.00 8.00 12.00 12.00
Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo 18.00 18.00 18.00 8:00 10.00 10.00
Stačiūnų šv. Lauryno 17.00 17.00 17.00 10.00 10.00
Žeimelio Šv. Petro ir Povilo 17.00 17.00  17.00  10.00 10.00
Eil. Nr. BAŽNYČIA Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų I diena Velykų II diena Atvelykio

sekmadienis

1. Baisogala 17.30 17.30 17:30 8:00 11:00 11:00
2. Dambava 15:00 15:00 15:00 10:00 8:30 8:30
3. Dapšioniai 17:00 17:00 18:00 12:00 10:30 10:30
4. Grinkiškis 17:00 17:00 17:00 8:00 12:00 12:00
5. Kurai 17.30 17.30 19:00 10.30 10:00 10:00
6. Palonai 15:00 7:00 10:00
7. Pašušvys 19.00 19.00 19.00 10.00 10.00 10.00
8. Pociūnėliai 18:00 18:00 18:00 9:00 12:00 12:00
9. Polekėlė 17:00 10:00 14:00
10. Radviliškis 18:00 18:00 18:00 8:00, 10:00 10:00, 12:00 8:00; 9.30; 11:00; 12.30
11. Sidabravas 19:00 19:00 20:00 8:00 12:00 12:00
 

12.

Šaukotas 17:00 17:00 17:00 10:30 13:00 13:00
 

13.

 

Šeduva

 

18:00

 

18:00

 

18:00

 

8:00

 

10:00

 

10:00

 

14.

 

Šiaulėnai

 

19:00

 

19:00

 

19:00

 

8:00

 

11:00

 

11:00

 

15.

 

Vadaktai

 

15.00

 

15.00

 

16.00

 

10:00

9:00 10.00
PARAPIJA Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų I diena Velykų II diena Atvelykio

sekmadienis

Aukštelkės  Šv. Antano Paduviečio parapija 16.00 16.00 16.00 10.00 9.30
Bazilionų  Šv. Bazilijaus Didžiojo parapija 17.00 17.00 17.00 7.30 12.30 12.30
Gruzdžių Švč. Trejybės parapija 18.00 18.00 18.00 8.00 12.00 12.00
Juozapavos Šv. Simono ir Judo Tado parapija 15.00 15.00 15.00 9.30 9.00 9.00
Kairių  Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija 19.00 19.00 21.00 7.30 12.00 12.00
Kryžių kalno koplyčioje 18:00 15:00 21:00 11:00 11:00 11:00
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija 18.00 18.00 18.00 8.00, 10.30 10.30 9.00, 10.30
Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapija 18.00 18.00 18.00 9.00 11.00 11.00
Kužių  Švč. M. Marijos Gimimo parapija 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00, 12.30
Meškuičių Šv. Stanislovo parapija 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija 19.00 19.00 19.00 11.00 12.00 12.00
Pakapės  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija 17.30 17.30 17.30 10.30 10.30
Raudėnų Šv. Baltramiejaus parapija 17.00 17.00 17.00 8.00 10.30 10.30
Rėkyvos Šv. Juozapo parapija 19.00 19.00 19.00 8.00 8.30
Šakynos  Šv. Arkangelo Mykolo parapija 18.00 18.00 18.00 8.00 11.30 11.30
Šiupylių Šv. Aloyzo parapija 17.00 17.00 17.00 10.00 10.00 9.00
Šaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus Katedros parapija 12.00, 17.00 17.00 17.00 8.00, 10.00 12.00, 17.00 8.00, 10.00 12.00 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Šiaulių Šv. Jurgio parapija 17.00 17.00 20.00 8.00, 11.00, 12.30val. 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija 18.00 18.00 18.00 8.00, 11.00, 12.30, 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 12:30 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 12:30, 18.00
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos rektoratas 18.00 18.00 18.00 9.00, 11.00 9:00, 11.00 9.00, 11.00
Varputėnų Šv. Antano Paduviečio parapija 15.00 15.00 15.00 12.00 9.00 9.00
Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus parapija 16:00 10:00 10:00 10:00