IMG_8372Rugsėjo 14-15 dienomis Šiaulių vyskupijoje viešėjo Kazachstano sostinės Astanos arkivyskupijos vyskupas augziliaras Athanasius SCHNEIDER.
Rugsėjo 14 d. svečias dalyvavo Eucharistinės Adoracijos naktyje Šiaulių švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kartu su Šiaulių vyskupu aukojo šv. Mišias, kalbėjo Eucharistinės adoracijos nakties dalyviams apie Eucharistiją.
Rugsėjo 15 d. Astanos vyskupas kartu su Šiaulių vyskupu šv. Mišias aukojo Šiaulių katedroje, po pamaldų susitiko su tikinčiaisiais šalia esančio Pastoracinio centro salėje, pristatė  savo knygelę CORPUS CHRISTI (Mintys apie šventąją Komuniją ir Bažnyčios atsinaujinimą). Knygą lietuvių kalba prieš kelis mėnesius išleido Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba.
Vyskupas Athanasius išsakė, jog atvyko į Šiaulius pasidalinti dalele savo širdies ir tuo, kodėl parašė knygą Corpus Christi (liet. Kristaus Kūnas). Už knygos išleidimą Lietuvių kalba svečias dėkojo Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui ir pasidžiaugė, kad abu turi bendrą meilę – Jėzų Eucharistijoje.
IMG_8287Kai kalbame apie Komuniją, tai nėra koks nors šventas daiktas. Tai Viešpats, – sakė vyskupas iš Kazachstano. Komuniją turime priimti su vaikiška, ne su vergiška pagarba. Apreiškimo knygoje angelai ir šventieji Naujojoje Jeruzalėje nelieka stovėti, jie atsiklaupia.
Ostijoje, nors paslėpta, išlieka visa dievystės pilnatvė. Tai Meilės didybė. Jėzus kiekvieną mūsų taip myli ir gerbia, kad kunigo ranka įdeda save į burną. Komunijos metu Jėzus myli tave kaip svarbiausią šią akimirką. Jo meilė tokia stipri, kad jis nori būti įdėtas į burną kunigo rankomis.
Atsiklaupti – tai sumažinti save prieš Dievą. Atsiklaupti svarbu, nes vidinė būsena turi būti išreiškiama išoriniais ženklais. IMG_8395Bažnyčioje įsigalėjo mada pagarbos ženklus redukuoti, t.y. sumažinti. Iš tiesų reikėtų atiduoti maksimumą, ne minimumą. Pagal mūsų žmogiškąją prigimtį, išoriniai ženklai su laiku padidina ir vidinius. Ir atvirkščiai, kai išoriniai mažinami, su laiku mažėja ir vidiniai. Atsiklaupimas kiekvieną kartą primena, kad tai kai kas ypatingo.

A. Schneiderio knygą „Corpus Christi“ galima įsigyti knygyne-svetainėje „Prie katedros“ (Tilžės g. 186).

Daugiau L. Nekrašo nuotr.