Globėja

Šiaulių vyskupijos globėja – Švenčiausioji Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija. Globėjos šventė – gruodžio 8 d.Nekaltojo prasidėjimo dogmą popiežius Pijus IX paskelbė 1854 metais.

Lurde 1858 metais Mergelė Marija apsireiškusi Bernadetai Subiru pasakė: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“.

Gruodžio 8 dieną Katalikų Bažnyčia iškilmingai švenčia Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę.

2002 metų birželio 8 dieną Dieviškojo kulto ir Sakramento kongregacija, pasinaudodama jai popiežiaus Jono Pauliaus II suteiktomis galiomis ir priimdama Šiaulių vyskupijos kunigų prašymą, Švenčiausią Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją patvirtino Šiaulių vyskupijos globėja prieš Dievą su visomis teisėmis ir liturginėmis privilegijomis. Nuo šiol dangiškoji Dievo motina yra ypatinga mūsų, jauniausios Lietuvoje vyskupijos, globėja.

b2-marija-a[1]