Šiaulių jėzuitų mokykla

mokyklaŠiaulių jėzuitų mokykla, – tai jėzuitiškos pedagogikos kultūros mokykla. Duris pradinių klasių mokiniams atvėrė 2016 m. rugsėjį.

Katalikiška pradinė mokykla Šiauliuose įkurta 1992 metais prieš Kalėdas. 1993m. rugsėjo 13 d. mokyklą palaimino Šiauliuose viešėjęs Šventasis Tėvas – Jonas Paulius II. 1999m. katalikiškoji pradinė mokykla pavadinta pirmojo Lietuvos jėzuito Tėvo Benedikto Andruškos vardu. 2012 m. mokykla šventė 20-tą gimtadienį. Sveikindamas mokyklos kolektyvą jubiliejaus proga jėzuitas Algimantas Gudaitis užsiminė, jog ne veltui mokykla atidaryta per Kalėdas. Šioje mokykloje sėjamos sėklos – tiesa apie pasaulį ir Dievą. „Daug vaikų su tomis sėklomis yra išėję į pasaulį“, – sakė t. Algimantas.

2016 m., tęsdama katalikiškos mokyklos tradiciją, tame pačiame pastate pradėjo veikti Šiaulių jėzuitų mokyklą, globojama šalia esančios Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios. Šiuo metu mokyklai vadovauja direktorė Giedrė Statkutė.

Mokykloje organizuojamos dvasinio ugdymo paskaitos, vykdomi projektai, siekiantys ugdyti mokinių dvasines vertybes.

Mokyklos e. svetainė: www.siauliujezuitai.lt