VšĮ „Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba“

VYKDOMI PROJEKTAI

image description

Prasidėjo Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros atnaujinimo darbai
VšĮ „Šiaulių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendina iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros aktualizavimas“. ES Struktūrinių fondų paramą šiam projektui Kultūros ministerija patvirtino atsižvelgdama ir įvertindama būtinybę išsaugoti šį unikalų paveldo objektą ir geriau pritaikyti jį lankančių piligrimų ir miesto svečių reikmėms.
Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra yra sakralinio kultūros paveldo objektas, svarbus Šiaulių regiono ir valstybės raidos procesams ir yra išskirtinės kultūrinės vertės, ryškiausias renesansinio manierizmo architektūros kūrinys Lietuvoje. Šiaulių katedra siejama su tautinio identiteto, švietimo, informacijos skleidimo funkcijomis, veikia religinių paslaugų srityje, tačiau vykdo ir kitas socialines-kultūrines veiklas, yra bendruomenės centras. Šiaulių katedra patenka į Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio maršrutą ir yra svarbus šalies architektūrinis ir muziejinių vertybių, esančių interjere, paveldo objektas, kurioje taip pat vyksta pažintinės, turistinės ir edukacinės paskirties programos. Šiaulių katedra tarnauja religinėms apeigoms, bendruomeninei veiklai bei kitiems Šiaulių mieste vykstantiems kultūriniams renginiams.
Pastato architektūrinė būklė vertinama patenkinamai, tačiau esantys lietaus surinkimo įrenginių gedimai padidina neleistinos normos drėgmės susidarymo pastato viduje kiekį, o tai sąlygoja dailės paveldo objektų irimą. Fasado būklė prasta – reikalinga vartų, tvoros su bokšteliais restauracija. Pastate esantis bokštas – neišnaudota potenciali lankytina infrastruktūros vieta visame pastate. Jis niekada nebuvo prieinamas lankytojams, nors žvelgiant iš bokšto atsiveria nuostabūs Šiaulių miesto ir jo apylinkių vaizdai. Įgyvendinant šį projektą vienas iš tikslų būtent ir yra išnaudoti šią erdvę supažindinant miesto svečius su Šiaulių katedros istorija, suteikti galimybę visiems norintiems pasigėrėti Šiaulių ir jo apylinkių grožiu.
Projekto įgyvendinimo metu Šiaulių katedra bus tinkamai aktualizuota šiuolaikiniams lankytojų poreikiams:
  1. Parengta kultūrinė ir edukacinė ekspozicija apie sakralinio kultūros paveldo objekto istoriją ir jo raidą iki šių dienų. Tokia ekspozicija veiks ištisus metus;
  2. Įrengta ir pritaikyta lankymui bokšto apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria gražus panoraminis vaizdas į miestą bei jo apylinkes.
Tokiu būdu bus sutvarkytas lankytinas sakralinis kultūros paveldo objektas, skirtas ne tik miesto gyventojams, tačiau ir miesto svečiams iš visos šalies bei užsienio.
Atlikus numatytus tvarkybos darbus, bus siekiama išsaugoti sakralinio kultūros paveldo vertę ir reikšmę, įgyvendinti visuomenės švietimo, informavimo, objekto žinomumo, populiarumo didinimo bei objekto prieinamumo, atvirumo visuomenei, lankytojams užtikrinimo tikslus.
Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. pavasarį. Parengtas investicinis projektas, atlikti taikomieji tyrimai bei kiti parengiamieji darbai. 2019 m. liepos 22 d.  projekto vykdytojas – VšĮ „Šiaulių vyskupijos Ekonomo tarnyba“  ir UAB „Telšių meistras“ pasirašė rangos sutartį  pagal kurią  iki 2020 m. pabaigos planuojama atnaujinti katedros fasadą, pakeisti katedros langus, įrengti lietaus nuvedimo nuo pastato sistemą, cokolio, pamatų hidroizoliaciją ir nuogrindą, pritaikyti bokštą lankytojams, sutvarkyti šventoriaus pagrindinius vartus ir katedros aplinką.
Pagal Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“ Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra yra įtraukta į Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą. Taip pat Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros tvarkybos projektas yra įtrauktas į Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022 metų darbų sąrašą.
Tikimės, kad pilnai užbaigus šį projektą, Šiaulių katedra, iki šiol tikinčiųjų vadinta „baltąja gulbe“, vėl suspindės visu savo grožiu ir kvies kiekvieną užsukti pasimelsti, nurimti, sustiprėti, praturtėti dvasia ir pasisemti naujų jėgų.
vysk. Eugenijaus Bartulio nuotr.

vysk. Eugenijaus Bartulio nuotr.

Tilžės g. 186
LT-76204 Šiauliai
Telefonas (41) 521116
Faksas (41) 521114
siauliai.ekonomotarnyba@gmail.com

Ekonomas – kun. Rermigijus Čekavičius

Direktorius – Gediminas Krūmas, mob.tel. +370 625 52599

Nariai: Audrius Žiugžda, Jolanta Čalnerytė, Angelė Veikalaitė