Skautai

SKAUTAI – tai visuomeninė, savanoriška, nepolitinė neformalaus ugdymo vaikų ir jaunimo organizacija.

Šiauliuose kreiptis į: Sergejus STAPONKUS
Tel. 8 685 27293, el. pšt. s.staponkus@yahoo.com

Skautų organizacijos tikslas: vadovaujantis pradininko lordo Roberto Baden-Powello sukurtomis skautiškomis idėjomis, ugdyti organizacijos narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo Tėvynei.
IMG_2659

Skautų šūkis: “Dievui, Tėvynei ir artimui”.

IMG_0095

Nariai dalyvauja vienetų susitikimuose, šventėse, iškylose, žygiuose, stovyklose, seminaruose, mokymuose, vietinės bendruomenės, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

IMG_0535

Pasaulyje yra daugiau nei 31 milijonas skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, 160-yje šalių ir vietovių. Per visą skautijos istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų žmonių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje.

???????????????????????????????

Dviem metais vėliau nei Lietuvoje, Šiauliuose atsiradusi skautų organizacija taip pat turi kuo pasigirti. Jie 1923 m. kovo 15 d. išleido pirmąjį “Skautų aido” numerį.

Šiaulių skautai vasario 16-ąją

Šiaulių tunto skautų internetinė svetainė facebook’e