Šv. Mišios Šiaulių vyskupijos bažnyčiose

Šv. Mišios
ir Švč. Sakramento adoracija Šiaulių vyskupijos bažnyčiose

Viso pamaldų tvarkaraščio vyskupijos bažnyčiose
ieškokite atitinkamos parapijos puslapyje

BAŽNYČIA

SEKMADIENIS

ŠIOKIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

Alksniupių koplyčia

12.00 pirmas mėnesio sekmadienis

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

 

Aukštelkės  Šv. Antano Paduviečio

9.30

Pagal susitarimą

Baisogalos Š.
Trejybės

11.00

Antradieniais-penktadieniais:

9.00 val. lapkričio-balandžio mėn.

17.30 val. gegužės-spalio mėn.

11.00

Baziolionų  Šv. Bazilijaus Didžiojo

12.30

9.00

Pagal susitarimą

Dambavos Dievo Apvaizdos

12.00 paskutinis mėnesio sekmadienis

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Dapšionių Dievo Apvaizdos

10.30

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos

13.30

Pagal susitarimą

Grinkiškio Š. Mergelės Marijos
Apsilankymo

12.00

9.00 val. – žiemos laiku (nuo lapkričio 1 d.) 11.00 val. – vasaros laiku (nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d.)

Pagal susitarimą

Gruzdžių Š. Trejybės

12.00

18.00

18.00

Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų

10.00-už parapiją;

12.00

Pirmadienį:

17.00 žiemos laiku;

18.00 vasaros laiku.

Kitomis dienomis:

9.00, 17.00 žiemos laiku;

9.00, 18.00 vasaros laiku.

10.00-sudėtinėmis intencijomis;

17.00 žiemos laiku;

18.00 vasaros laiku.

Juodeikių Šv.
Jono Krikštytojo

13.00

Pagal susitarimą

Juozapavos Šv. Simono ir Judo Tado

 

9.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Kairių  Š. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos

8.00,
10.30, 12.00

18.00

10.00,
10.30, 18.00

Karklėnų šv. Baltramiejaus

11.00

Pagal susitarimą

Kelmės Švč.
M. Marijos Ėmimo į dangų

8.00,
10.00-sudėtinėmis intencijomis,
12.00

8.00

18.00

10.00-sudėtinėmis intencijomis,

18.00

Kiaunorių Šv. Juozapo

12.30

Pagal susitarimą

Klovainių
Švč. Trejybės

12.00

17.00

12.00

Kolainių Švč.
M. Marijos, Karmelio Kalno Karalienės

9.00

Pagal susitarimą

Kražiai

13.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Kriukų Šv.
Lauryno

12.00

9.00

Pagal susitarimą

Kurų Šv.
Antano Paduviečio

10.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Kuršėnų ŠV. Jo­no Krikšty­to­jo

9.00

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija
10.30 Suma

I, II, IV, V – 10.00

Trečiadieniais:
17.00

10.30

Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį po 9.00 val. Šv. Mišių.

Kurtuvėnų Šv. Jokūbo

11.00

17.00 (išskyrus pirmadienį) nuo gegužės iki lapkričio mėn.

11.00

Kužių  Š. M. Marijos Gimimo

11.00,
12.30

9.00,

18.00-nuo gegužės mėn.

11.00 arba pagal susitarimą

Lauksodžio šv.
Aloyzo

9.00

Linkuvos
Švč. M. Marijos Škaplierinės

10.00

II-V – 9.00

I – pagal susitarimą

11.00

Lygumų Švč.
Trejybės

12.00

9.00

pagal susitarimą

Liolių Šv.
Simono ir Judo Tado

13.00val.

9.00 (išskyrus pirmadienius)

pagal susitarimą

Maironių Švč. M.
Marijos

11.30val.

pagal susitarimą

Meškuičių Šv. Stanislovo

12.00

9.00  ir
17.00-gegužės, birželio, spalio mėn.

Pagal susitarimą

Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus

12.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Pakapės  Švč.
M. Marijos Ėmimo į dangų

10.30

10:00

Pagal susitarimą

Pakražančio Apreiškimo Švč. M. Marijai

10.00

Pagal susitarimą

Pakruojo Šv.
Jono Krikštytojo

9.00, 10.30

17.00

17.00

Palonų Dievo
Apvaizdos

10.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio

13.30

pašilės Šv.
Jurgio

10.00 val.

Pagal susitarimą

Pašušvio Visų
Šventųjų

10.00

Trečiadieniais ir penktadieniais:
9.00 val. – žiemos laiku (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 01 d.)
17.00 val. – vasaros laiku (nuo kovo 01 d. iki spalio 31 d.)

Trečiadieniais ir penktadieniais:
9.00 val. – žiemos laiku (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 01 d.)
17.00 val. – vasaros laiku (nuo kovo 01 d. iki spalio 31 d.)

Pašvintinio Švč. Trejybės

12.00

17.00

12.00

Pociūnėlių
Šv. Jono Krikštytojo

12.00

16.00 (išskyrus pirmadienius)

Pagal susitarimą

Polekėlės Švč. M. Marijos Širdies

13.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Radviliškio
Švč. M. Marijos Gimimo

8.00; 9.30; 11.00; 12.30

18.00

9.30; 11.00; 18.00

Raudėnų Šv.
Baltramiejaus

10.30

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo

10.00

18.00 – vasaros laiku;

9.00 – žiemos laiku

Pagal susitarimą

Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir
Jokūbo

10.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Sidabravo Švč. Trejybės

12.00

9.00

Pagal susitarimą

Skaitgirio Šv. Jurgio

11.00

9.00

17.00-gegužės ir birželio mėn.

9.00 arba pagal susitarimą

Stačiūnų Šv. Lauryno

10.00

Stulgių Šv.
Mato

12.00

9.00

Pagal susitarimą

Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo

11.30

9.00

Pagal susitari

šaukėnų Švč. Trejybės

12.00

9.00

Pagal susitarimą

Šaukoto Švč.
Trejybės

13.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Šeduvos Šv.
Kryžiaus Atradimo

10.00

17.00

10.00

Šiaulėnų Šv. Onos

11.00

I–II Nėra

III-V  8.30

11.00

Šiaulių Šv. Apaštalų
Petro ir Pauliaus katedra

www.siauliukatedra.lt

8:00, 10:00, 12:00, 17:00

7:00, 8:00, 17:00

7:00, 8:00, 10:00 (sudėtinės), 17:00.

Švč. Sakramento adoracija
pirmaisiais mėnesio penktadieniais 8.00–17.00 val.

Šiaulių Šv. Jurgio

8.00,
9.30, 11.00, 12.30

7.30,
17.00

8.00,
10.00, 17.00

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo

8.00,
9.30, 11.00, 12.30, 18.00

8.00,
17.00, 18.00

10.00,
11.00, 18.00

Švč. Sakramento adoracija
Adoracijos koplyčioje nuolatinė

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų)

9.00, 11.00

18.00 (išskyrus pirmadienį)

10.00

Švč. Sakramento adoracija kiekvieną ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių;

Permaldavimo ir užtarimo intencija – pirmaisiais mėnesio penktadieniais 19.00-21.00
val.

Šiaulių Šv. Juozapo parapija (Rėkyvos)

8.30

18:00 gegužės, birželio, spalio mėn.

Pagal susitarimą

Šiupylių Šv. Aloyzo

10.00

Pagal susitarimą

Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės

10.00 – sudėtinėmis intencijomis;

12.00 – už parapiją

9.00 Žiemos laiku;

19.00 vasaros laiku;

17.00 spalio mėn.

9.00 ir 11.00 – žiemos laiku;

19.00 ir 11.00 vasaros laiku;

17.00 ir 11.00 spalio mėn.

Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje

11.00

9.00

17.00 – gegužės ir birželio mėn.

11.00

Vadaktų Šv. Agotos

9.00

Pagal susitarimą

Pagal susitarimą

Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo

11.00

17.00

Pagal susitarimą

Varputėnų Šv. Antano Paduviečio

9.00

Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio

10.30

Pagal susitarimą

Žagarės Šv.
apaštalų Petro ir Pauliaus

12.00

9.00 žiemos laiku;

18.00 vasaros laiku.

11.00

Žagarės Šv.
apaštalų Petro ir Pauliaus (II-oji bažnyčia)

10.00

Žalpių Šv.
Benedikto

9.30

pagal susitarimą

Žarėnų –
Latvelių Šv. Mikalojaus

10.00

Pagal susitarimą

Žeimelio Šv. Petro ir Povilo

10.00

Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus

14.00