Evangelizacijos centras

Všį Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras
Įm. kodas 145878427
Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai
Mob. tel. nr. 868506714; El.paštas evangelizacijoscentras@gmail.com
A.s. LT88 7180 0000 0470 0970
AB Šiaulių bankas

Administracijos vadovas – Rimantas Pumputis

Katechumenatas 2023

Lankstinukas

 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI

Katalikų evangelizacijos centro misija yra skelbti Gerąją Naujieną vyskupijos parapijose.

Evangelija kelia iššūkį kiekvienam. Netikintį ji kviečia susipažinti ir laisvai apsispręsti: tikėti ir priimti Dievo meilės žinią ar laikytis ateistinių, o gal būt tik savo asmeninių įsitikinimų. Tikinčiuosius Evangelija ragina budėti ir atidžiau žvelgti į tikėjimo praktiką gyvenimo kasdienybėje. Esama pavojaus pasitenkinti tik sekmadienine ar bažnytinių švenčių tikėjimo praktika, tačiau Dievas nori dalyvauti visame mūsų gyvenime, kiekvienoje jo akimirkoje. Jam svarbu visa, kas vyksta. Todėl evangelizacija yra svarbi tikėjimo atnaujinimui ir pagilinimui.

Siekdami atsiliepti tiek į netikinčių, tiek į tikinčiųjų poreikį spręsti egzistencinius gyvenimo klausimus Evangelizacijos centro darbuotojai ir pagalbininkai organizuoja seminarus, kursus, rekolekcijas, įvairius renginius.

Vienas jų – Lietuvoje populiarus ALFA kursas. Tai 11 kassavaitinių susitikimų ciklas, skirtas nauju žvilgsniu pažvelgti į krikščioniškąjį tikėjimą bei mėginti juo gyventi. Gilinamasi, kas yra Jėzaus asmuo, kas yra malda, kodėl turėtume skaityti Šventąjį Raštą, ar tikrai svarbu priklausyti Bažnyčiai. Kursui pasibaigus jo dalyviai yra kviečiami tęsti aktyvų tikinčiojo gyvenimą – dalyvauti savo parapijos gyvenime, prisijungti prie Pastoraciniame centre besirenkančių maldos grupių.

Asmeninę ir bendruomeninę maldą galima išskirti kaip Evangelizacinio centro veiklos prioritetą. Malda yra ypač brangus užsiėmimas, galintis padėti sukurti tą svarbų, artimą ryšį su Dievu ir padėti suvokti, jog „jei Dievas namo nestato, tai veltui dirba statytojai“. Maldos grupių nariai siekia ugdyti savo tikėjimą ir taip tapti ištikimais Dievo karalystės kūrimo bendradarbiais. Evangeliją jie skelbia savo gyvenimu ir malda už kiekvieną, kurį Viešpats įdeda į jų širdis.

VYKDOMOS PROGRAMOS IR RENGINIAI

alfa plakatas spalio 2015

Prasideda KATECHUMENATO susirinkimas Šiauliuose: Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje (Tilžės g. 186). Pirmas susitikimas 2015 m. spalio 1 d. (ketvirtadienį) 18.00 val.

rimantas katechumenatas2015

 

Prasideda KATECHUMENATO susirinkimas Radviliškyje: Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro salėje (Maironio g. 8a). Pirmas susitikimas 2015 m. spalio 6d. (antradienį) 18.00 val.

 

rimantas katechumenatas radviliskis n

Maldos programa OREMUS Radviliškyje 2017

01

TIKĖJIMO SUSITIKIMAI. 2018 balandžio 7 d.

Naujas Kraujas+

Tikėjimo susitikimai. NAUJAS KRAUJAS

James Caviezel

Katechumenatas – Katalikų Bažnyčios suaugusiųjų katechezė
ALFA kursas

Įvykę renginiai

Rekolekcijos tarnaujantiems Bažnyčioje

Atsinaujinimo diena „Pašvęstasis gyvenimas – kas tai?“

Sekminės 2015

Sekminių vigilija

Sekminės su ICHTHUS

Katechumenato programa

Maldos programa OREMUS Radviliškyje 2017 m.

TIKĖJIMO SUSITIKIMAI. 2018 balandžio 7 d.

Knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymas

Seminaras apie Atsparumą. 2020 01 14-15