Tytuvėnų Maldos į Dievo Gailestingumą grupė

Maldos į Dievo Gailestingumą grupės pagrindinis tikslas – prisidėti prie permaldavimo už žmonių nusikaltimus.

2Įkūrėja – Sesuo Bernadeta OSB (Rozalija Rimkutė).

 

Pirmas dar negausios grupės, kurią sudarė apie dešimt narių, susibūrimas įvyko 2008 metų gegužę.

Maldininkai kiekvieną dieną įvairiomis permaldavimo intencijomis ėmė kalbėti Gailestingumo vainikėlį, litaniją ir maldą, kurią seserį Faustiną Vilniuje 1935 metų rugsėjo 13-14 dienomis išmokė pats Jėzus. Kaskart buvo pridedamos ir kitos šv. Faustinos maldos.

Giesmė 2015 metų Dievo Gailestingumo šventėje:

1

2015 metų Dievo Gailestingumo šventėje kalba Robertas Mosėjus:

3

R. Rimkutės jubiliejus. Su klebonu kun. Rimantu Žaromskiu ir Vėliavos nešėju R. Mosėjumi bei garbės palyda Irena Vasiliauskiene ir Janina Jociene po vėliavos šventinimo, Verbų sekmadienį.

4

2013-04-06. Dievo Gailestingumo šventėje:

6

 

2013-08-02. Moterys gieda per Švč. Mergelės Marijos Porciunkulės atlaidus:

7

2015 metų Dievo Gailestingumo šventė. Šv. Mišios bažnyčioje.

8

Maldos į Dievo Gailestingumą grupės vėliava:

9

Maldos grupės koplytėlėj:

10